Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Reakcje zobojętniania

Reakcje zobojętniania (neutralizacji) - reakcje zachodzące między kwasami a zasadami, w wyniku których powstaje sól.

Przykłady reakcji zobojetnienia

Reakcje mocnych kwasów i zasad.

zapis cząsteczkowy:HCl + NaOH  → NaCl + H2O
zapis jonowy:H+ + Cl + Na+ + OH → Na+ + Cl + H2O
zapis jonowy skrócony:H+OH →  H2O   (lub H3O+ + OH → 2H2O)

zapis cząsteczkowy: 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O
zapis jonowy:2H+ + 2Cl + Ca2+ + 2OH → Ca2+ + 2Cl + 2H2O
zapis jonowy skrócony:H+OH →  H2O

Reakcje słabych kwasów z zasadami. 

zapis cząsteczkowy: HF + KOH → KF + H2O
zapis jonowy:HF + K+ + OH → K+ + F + H2O
zapis jonowy skrócony:HF +  OH →  F  + H2O

Reakcje kwasów z amoniakiem (jako zasadą)

zapis cząsteczkowy:HCl + NH3 → NH4Cl
zapis jonowy:H+ + Cl + NH3 → NH4+ + Cl    
zapis jonowy skrócony:H+ + NH3 → NH4+   

  zapis cząsteczkowy:H2SO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4
zapis jonowy:2H+ + SO42– + 2NH3 → 2NH4+ + SO42–
zapis jonowy skrócony:H+ + NH3 → NH4+     


Reakcje zobojętniania z udziałem kwasów mających więcej niż 1 atom wodoru przebiegają etapami - produktem pośrednim jest wodorosól - czyli nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu

Przykład
NaOH + H3PO4 → NaH2PO4  + H2O              diwodorofosforan (V) sodu [wodorosól]
NaOH + NaH2PO4 → Na2HPO4  + H2O         wodorofosforan (V) sodu [wodorosól]
NaOH + Na2HPO4 → Na3PO4  + H2O            fosforan (V) sodu [sól obojętna]


W przypadku, gdy w reakcji zostanie użyta mniejsza ilość zasady zachodzi reakcja częściowego zobojętnienia.

Przykład
H2SO4 + NaOH  → NaHSO4 + H2O
H+ + HSO4+ Na+ + OH → Na+ + HSO4 + H2O
H+
+ OH →  H2O


Gdy w reakcji zostanie użyta mniejsza ilość kwasu, zachodzi reakcja częściowego zobojętnienia i powstają hydroksosole.
Przykład
Mg(OH)2 + HCl → Mg(OH)Cl + H2O       (hydroksosól)
MgOH+ + OH + H+ + Cl → MgOH+ + Cl + H2
 OH + H+ → H2

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.