Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Reakcje zobojętniania

Reakcje zobojętniania (neutralizacji) - reakcje zachodzące między kwasami a zasadami, w wyniku których powstaje sól.

Przykłady reakcji zobojetnienia

Reakcje mocnych kwasów i zasad.

zapis cząsteczkowy:HCl + NaOH  → NaCl + H2O
zapis jonowy:H+ + Cl + Na+ + OH → Na+ + Cl + H2O
zapis jonowy skrócony:H+OH →  H2O   (lub H3O+ + OH → 2H2O)

zapis cząsteczkowy: 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O
zapis jonowy:2H+ + 2Cl + Ca2+ + 2OH → Ca2+ + 2Cl + 2H2O
zapis jonowy skrócony:H+OH →  H2O

Reakcje słabych kwasów z zasadami. 

zapis cząsteczkowy: HF + KOH → KF + H2O
zapis jonowy:HF + K+ + OH → K+ + F + H2O
zapis jonowy skrócony:HF +  OH →  F  + H2O

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje kwasów z amoniakiem (jako zasadą) Reakcje zobojętniania z udziałem kwasów mających więcej niż 1 atom wodoru przebiegają etapami W przypadku, gdy w reakcji zostanie użyta mniejsza ilość zasady zachodzi reakcja częściowego zobojętnienia. Gdy w reakcji zostanie użyta mniejsza ilość kwasu, zachodzi reakcja częściowego zobojętnienia i powstają hydroksosole.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.