Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(N) Roztwory buforowe

Omówienie poglądowe bez obliczeń dla uczniów liceum

Dodanie do wody lub roztworów związków chemicznych niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady powoduje dużą zmianę pH roztworu. W analizach chemicznych, w procesach technologicznych, w organizmach żywych konieczne jest zapewnienie stałego pH.
Roztwory buforowe mają zdolność utrzymywania pH roztworu w przybliżeniu na stałym poziomie.

Roztwory buforowe:
słaby kwas + sól tego kwasu i mocnej zasady
słaba zasada + sól tej zasady i mocnego kwasu
Jak działa bufor - na konkretnym przykładzie buforu octanowego.
Mieszanina 0,1M CH3COOH i 0,1M CH3COONa   pH=4,73
Reakcje:
I. CH3COONa →  Na+ + CH3COO
II. CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO 

Po dodaniu 0,01M HCl do mieszaniny następuje związanie H  pochodzących od HCl przez aniony octanowe i przesunięcie równowagi reakcji II. w stronę tworzenia niezdysocjowanego CH3COOH.
pH zmienia się nieznacznie do wartości  4,64
Po dodaniu 0,01M NaOH jony OH wiążą się z jonami H+ i tworzą H2O. Jony H+ ubywają, więc następuje przesunięcie równowagi reakcji II. w prawo i odtworzenie brakujących jonów.
pH zmienia się nieznacznie do wartości 4,82

Aby roztwór buforowy działał poprawnie ilość dodawanego kwasu lub zasady nie może być*** zbyt duża, gdyż dojdzie do przekroczenia pojemności buforowej i pH wzrośnie już bardzo.

Pojemność buforowa - określa zdolność roztworu buforowego do utrzymywania w przybliżeniu stałego pH. Jest to liczba moli mocnego jednozasadowego kwasu lub mocnej jednowodorotlenowej zasady, która po dodaniu do 1dm3 roztworu buforowego powoduje zmianę jego pH o 1.

 


Bufor fosforanowy  - przykład mieszaniny dwóch soli kwasu wieloprotonowego

Składniki:
0,2 M roztwór diwodorofosforanu(V) sodu NaH2PO4
0,2 M roztwór wodorofosforanu(V) sodu Na2HPO4
W zależności od ilości składników osiaga sie zakres pH 5,7-8,0

Mechanizm działania buforu fosforanowego

Obie sole dysocjują w 100%:
NaH2PO4 → Na+ + H2PO4
Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42–
Zachodzi tu reakcja między produktami tych soli: H2PO4   → H+ + HPO42–  
Po dodaniu mocnego kwasu:
H3O+ + HPO42–  ⇄   H2O + H2PO4 
Po dodaniu mocnej zasady:
OH + H2PO4  ⇄   H2O + HPO42– 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.