Powrót

Roztwory buforowe

Omówienie poglądowe bez obliczeń

Dodanie do wody lub roztworów związków chemicznych niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady powoduje dużą zmianę pH roztworu. W analizach chemicznych, w procesach technologicznych, w organizmach żywych konieczne jest zapewnienie stałego pH.
Roztwory buforowe mają zdolność utrzymywania pH roztworu w przybliżeniu na stałym poziomie.

Roztwory buforowe:
słaby kwas + sól tego kwasu i mocnej zasady
słaba zasada + sól tej zasady i mocnego kwasu
Jak działa bufor - na konkretnym przykładzie buforu octanowego.
Mieszanina 0,1M CH3COOH i 0,1M CH3COONa   pH=4,73
Reakcje:
I. CH3COONa →  Na+ + CH3COO
II. CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychRoztwory buforowe Mechanizm działania buforu octanowego i fosforanowego Pojemność buforowa
Copyright 2011-2021Chem24.pl