Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Roztwory buforowe

Omówienie poglądowe bez obliczeń

Dodanie do wody lub roztworów związków chemicznych niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady powoduje dużą zmianę pH roztworu. W analizach chemicznych, w procesach technologicznych, w organizmach żywych konieczne jest zapewnienie stałego pH.
Roztwory buforowe mają zdolność utrzymywania pH roztworu w przybliżeniu na stałym poziomie.

Roztwory buforowe:
słaby kwas + sól tego kwasu i mocnej zasady
słaba zasada + sól tej zasady i mocnego kwasu
Jak działa bufor - na konkretnym przykładzie buforu octanowego.
Mieszanina 0,1M CH3COOH i 0,1M CH3COONa   pH=4,73
Reakcje:
I. CH3COONa →  Na+ + CH3COO
II. CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychRoztwory buforowe Mechanizm działania buforu octanowego i fosforanowego Pojemność buforowa
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.