Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Sposoby otrzymywania soli

1. wodorotlenek  + kwassól + woda (reakcja zobojętniania)
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
KOH + HCl → KCl +  H2O

2. metal + kwas
- metale aktywne
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Ca + 2HCl → CaCl2 + H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

− metale mało aktywne
Cu + 2H2SO4(stęż.) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

3. tlenek zasadowy + kwas sól + woda
Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 +3H2O
FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych4. tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól kwasu tlenowego. 5. wodorotlenek  + tlenek kwasowy → sól + woda (sole kwasów tlenowych). 6. mocny kwas + sól1 → sól2 + słaby kwas 7. sól1 + sól2 → sól3 + sól4 (jedna z soli jest słabo rozpuszczalna) 8. zasada1 + sól1 → zasada2 + sól2 9. metal + niemetal → sól kwasu beztlenowego
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.