Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Mieszaniny, rodzaje roztworów

Mieszanina a związek chemiczny

Mieszanina Związek chemiczny
Powstaje przez mechaniczne zmieszanie kilku substancji - przemiany fizyczne Powstaje w reakcji chemicznej - przemiany chemiczne
Składniki mieszaniny zachowują swoje własności Substancje, z których powstał związek nie zachowują swoich własności - powstaje nowa substancja o zupełnie innych własnościach
Można rozdzielić na substancje wyjściowe za pomocą różnych metod i przemian fizycznych Można rozdzielić na substancje wyjściowe za pomocą reakcji chemicznych
Ilości substancji do utworzenia mieszaniny mogą być dowolne Ilości substancji do utworzenia związku chemicznego muszą być ściśle określone

Podział mieszanin
I. Mieszaniny jednorodne (homogeniczne) ⇒ poszczególnych składników nie można zobaczyć gołym okiem, lub za pomocą prostych przyrządów optycznych - stanowią jedną fazę.
Przykłady: cukier rozpuszczony w wodzie, powietrze, jako mieszanina gazów.
II. Mieszaniny niejednorodne (heterogeniczne) ⇒ poszczególne składniki można zobaczyć, są słabo rozdrobnione - składniki stanowią odrębne fazy.
Przykłady: piasek z solą, siarka z opiłkami żelaza.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPodział mieszanin ciał stałych i cieczy ze względu na wielkości cząstek. Roztwory właściwe. roztwory ciekłe, stałe, gazowe. Koloidy, Własności koloidów. Efekt Tyndalla Koloid składa się z ... Przykłady koloidów. Emulsja. emulgator. Emulsjami są: ...... Zawiesina, sedymentacja.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.