Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Roztwory, koloidy, zawiesiny

Podział mieszanin ciał stałych i cieczy ze względu na wielkości cząstek

I. Roztwory właściwe ⇒ mieszaniny jednorodne, której cząstki są bardzo małe (mniej niż 1nm, nie da się ich zobaczyć)

− roztwory ciekłe np. roztwór soli w wodzie
− roztwory stałe np. stopy metali
− roztwory gazowe np. mieszanina tlenu i azotu

II. Koloidy ⇒ składniki mają rozdrobnienie pośrednie między mieszaniną jednorodną a niejednorodną

Własności koloidów

  • mieszanina dwóch substancji z których jedna jest rozproszona w drugiej
  • cząstki substancji rozproszonej są dużo większe niż w roztworze (ponad 1 do 500nm), ale mniejsze niż w zawiesinie, nie opadają na dno naczynia
  • cząstki substancji rozproszonej można stwierdzić oświetlając koloid światłem, światło na tych cząstkach ulega rozproszeniu i można zaobserwować smugę świetlną (efekt Tyndalla)
  • koloid składa się z fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego.

Przykłady koloidów: białko jajka zmieszane z wodą, wodny roztwór żelatyny, farby.

Zol ⇒ ciekły koloid
Żel ⇒ ciała stałe i ciecze przenikające się wzajemnie (np. galaretka)

Koagulacja ⇒ proces przejścia zolu w żel. Cząstki koloidu łączą się w większe skupiska pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, ochłodzenia lub dodania niektórych substancji (np. NaCl). Koagulacja może być procesem odwracalnym lub nieodwracalnym.
Koagulację odwracalną może spowodować roztwór NaCl.
Denaturację ⇒ czyli koagulację nieodwracalną może spowodować np. ogrzewanie koloidu białka jaja kurzego, dodanie kwasu siarkowegoVI).
Peptyzacja
⇒ przejście żelu w zol (proces odwrotny do koagulacji).

Dyspersja − stan rozdrobnienia substancji rozproszonej. 

(N) Przykłady rodzajów układów koloidalnych
ciecz rozproszona w gazie - np. mgła
ciało stałe rozproszone w gazie - np. dym
gaz rozproszony w cieczy - np.piana mydlana
ciecz rozproszona w cieczy - np. majonez
gaz rozproszony w ciele stałym - np. styropian
(N) Emulgator - substancja zwiększająca trwałość koloidu

III. Zawiesina ⇒ mieszanina składająca się z rozpuszczalnika i substancji, której cząstki są bardzo duże (są widoczne) i opadają na dno naczynia pod wpływem swojego ciężaru (sedymentacja). 

 

Zol ⇒ ciekły koloid

 

Żel ⇒ ciała stałe i ciecze przenikające się wzajemnie (np. galaretka)

Koagulacja ⇒ proces przejścia zolu w żel. Cząstki koloidu łączą się w większe skupiska pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, ochłodzenia lub dodania niektórych substancji (np. NaCl). Koagulacja może być procesem odwracalnym lub nieodwracalnym.
Koagulację odwracalną może spowodować roztwór NaCl.
Denaturację ⇒ czyli koagulację nieodwracalną może spowodować np. ogrzewanie koloidu białka jaja kurzego, dodanie kwasu siarkowegoVI).
Peptyzacja
⇒ przejście żelu w zol (proces odwrotny do koagulacji).

Dyspersja − stan rozdrobnienia substancji rozproszonej. 

(N) Przykłady rodzajów układów koloidalnych
ciecz rozproszona w gazie - np. mgła
ciało stałe rozproszone w gazie - np. dym
gaz rozproszony w cieczy - np.piana mydlana
ciecz rozproszona w cieczy - np. majonez
gaz rozproszony w ciele stałym - np. styropian
(N) Emulgator - substancja zwiększająca trwałość koloidu

III. Zawiesina ⇒ mieszanina składająca się z rozpuszczalnika i substancji, której cząstki są bardzo duże (są widoczne) i opadają na dno naczynia pod wpływem swojego ciężaru (sedymentacja). 

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.