Powrót

Kwaśne opady

Kwaśne opady powodują degradację środowiska przyrodniczego.

W wyniku spalania benzyny, węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego powstają tlenki węgla, siarki i azotu. Tlenki te reagują z wodą zawartą w powietrzu w postaci mgły, opadów deszczu i powodują powstawanie w niej kwasów.

Woda deszczowa wykazuje wtedy odczyn kwasowy.

Wpływ na środowisko
- niszczenie budynków, rzeźb
- przyspieszona korozja metali
- zakwaszenie gleby powoduje uszkodzenie roślin
- ginięcie roślin i zwierząt wodnych
 

Zapobieganie kwaśnym opadom
- zmniejszenie ilości spalanych paliw
- stosowanie filtrów neutralizujących szkodliwe gazy
- wykorzystanie energii ze źródel naturalnych (woda, wiatr, słońce)Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl