Powrót

(N) Efekt wspólnego jonu

 

I. Zmieszanie roztworu słabo rozpuszczalnej soli i elektrolitu ze wspólnym jonem.

Do stężonego wodnego roztworu wodorotlenku glinu dodano roztwór chlorku glinu.
Al(OH)3Al3+ + 3OH      KSO=[Al3+]·[OH]3 
AlCl3Al3+ + 3Cl  
Dodanie jonów Al3+ do roztworu powoduje wzrost stężenia tych jonów. KSO jest wielkością stałą więc, aby została ona zachowana stężenie jonow OH w roztworze musi zmaleć. Zgodnie z regułą przekory dysocjacja cofa się i następuje wytrącenie osadu Al(OH)3.
Można powiedzieć, że wodorotlenek glinu rozpuszcza się słabiej w roztworze chlorku glinu niż w czystej wodzie.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychII. Zmieszanie nasyconego roztworu soli, która dobrze, lub w miarę dobrze rozpuszcza się w wodzie i roztworu elektrolitu ze wspólnym jonem. III. Zmieszanie roztworu słabego elektriolitu z roztworem mocniejszego elektrolitu ze wspólnym jonem.
Copyright 2011-2021Chem24.pl