Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

(N) Efekt wspólnego jonu

 

I. Zmieszanie roztworu słabo rozpuszczalnej soli i elektrolitu ze wspólnym jonem.

Do stężonego wodnego roztworu wodorotlenku glinu dodano roztwór chlorku glinu.
Al(OH)3Al3+ + 3OH      KSO=[Al3+]·[OH]3 
AlCl3Al3+ + 3Cl  
Dodanie jonów Al3+ do roztworu powoduje wzrost stężenia tych jonów. KSO jest wielkością stałą więc, aby została ona zachowana stężenie jonow OH w roztworze musi zmaleć. Zgodnie z regułą przekory dysocjacja cofa się i następuje wytrącenie osadu Al(OH)3.
Można powiedzieć, że wodorotlenek glinu rozpuszcza się słabiej w roztworze chlorku glinu niż w czystej wodzie.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychII. Zmieszanie nasyconego roztworu soli, która dobrze, lub w miarę dobrze rozpuszcza się w wodzie i roztworu elektrolitu ze wspólnym jonem. III. Zmieszanie roztworu słabego elektriolitu z roztworem mocniejszego elektrolitu ze wspólnym jonem.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.