Powrót

(N) Tautomeria keto-enolowa

W wyniku addycji wody do acetylenu (w obecności katalizatora H+ i Hg2+) początkowo powstaje związek o strukturze enolowej (grupa -OH przyłączona do węgla związanego wiązaniem podwójnym), który bardzo szybko przechodzi w strukturę ketonową. Powstaje mieszanina równowagowa składająca się prawie wyłącznie z formy ketonowej.

Równowaga ta nazwana jest tautomerią ketonowo-enolową.

addycja wody do actylenu

Dzięki obecności spolaryzowanego wizania O−H proton łatwo odrywa się od atomu tlenu i powstaje anion o strukturze rezonansowej. Powstały proton ponownie przyłącza się do cząsteczki, ale może to zrobić albo do atomu tlenu albo do atomu wodoru. Jeśli przyłączy się do atomu tlenu, to ponownie może łatwo się odłączyć ze względu na polaryzację wiązania O−H, natomiast przyłączenie do atomu węgla jest trwalsze.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychwewnątrz cząsteczki następuje przegrupowanie protonu i jednoczesne Z tej przyczyny poli(alkohol winylowy) nie jest otrzymywany z odpowiadającego mu monomeru, tylko na drodze Tautomery - to związki, które pozostają w stanie równowagi, ale Podobna reakcja:
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.