Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wiązania chemiczne

Dlaczego atomy tworzą wiązania

Atomy dążą do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego - oktetu (8 elektronów walencyjnych) lub dubletu (2 elektronów walencyjnych).
Mogą to zrobić łącząc się z innymi atomami na drodze oddawania, pobierania lub uwspólniania elektronów walencyjnych czyli tworząc wiązania chemiczne.
Wiązanie chemiczne jest to oddziaływanie między łączącymi się atomami.


Rodzaje wiązań
Podział wiązań na typy ma charakter formalny - między poszczególnymi typami brak jest wyraźnej granicy:
- wiązanie jonowe
- wiązanie kowalencyjne
- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
- wiązanie koordynacyjne
- wiązanie metaliczne

Oddziaływania międzycząsteczkowe:
- wiązanie wodorowe,
- siły van der Waalsa


O rodzaju wiązania chemicznego na ogół decyduje różnica elektroujemności.
- duża różnica elektroujemności - 1,7 i więcej - przeważa wiązanie jonowe
- mała różnica elektroujemności - 0,4 i mniej - przeważa wiązanie kowalencyjne
- różnica elektroujemności - mniejsza od 1,7 i większa od 0,4  - przeważa wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Uwaga: Różnica elektroujemności nie jest jednoznacznym wyznacznikiem rodzaju wiązania.
Przykłady:
MgS ma wiązanie jonowe a różnica elektroujemności wynosi 1,27 (Mg 1,31, S 2,58).  
HF - wiązanie spolaryzowane ( a nie jonowe, H 2,2,   F 3,98 )


(N) Energia wiązania

⇒ energia potrzebna do rozbicia wiązania między dwoma atomami na wolne atomy.
⇒ różnica między sumą energii wolnych atomów a energią atomów połączonych wiązaniem (cząsteczki)

Energia wiązania wpływa na reaktywność cząsteczki. Podczas reakcji chemicznej następuje zerwanie wiązań i powstanie nowych wiązań.
Im energia wiązania jest większa, tym trudniej rozerwać wiązanie i cząsteczka trudniej wchodzi w reakcje chemiczne (jest trwalsza). Konieczne jest wówczas dostarczenie większej ilości energii do przeprowadzenia reakcji (np. przez ogrzewanie).

Podczas łączenia się atomów następuje obniżenie energii − energia powstałych cząsteczek jest mniejsza niż energie atomów, z których powstały.

(N) Procentowy udział charakteru jonowego wiązania

Hannay i Smith ustalili zależność wzór określający procentowy udział charakteru jonowego wiązania między atomami połaczonymi wiązaniem pojedynczym.
%u = 16|xA−xB|+3,5|xA−xB|2 

Przykłady
%u. O−H w cząsteczce H2O:
elektroujemność w skali Paulinga: xH=2,2 xO=3,44
%u O−H  = 16|3,44-2,2|+3,5|3,44-2,2|2 = 25%

%u O-N w cząsteczce N2O:
elektroujemność w skali Paulinga: xN=3,04 xO=3,44
%u O-N  = 16|3,44-3,04|+3,5|3,44-3,04|2 = 7%

źródło: A. Bielański, Chemia nieorganiczna, t.1., PWN, 2006.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.