Powrót

Wiązania chemiczne

Atomy dążą do uzyskania takiej konfiguracji elektronowej w powłoce walencyjnej, dzięki której będą bardziej trwałe. Wówczas ich energia staje się niższa i atomy będą wówczas nieaktywne chemicznie.

Aby uzyskać trwałą konfigurację elektronową atomy mogą oddawać, pobierać lub uwspólniać elektrony.

Reguła helowca
W większości przypadków atomy chcą uzyskać trwałą konfigurację elektronową najbliższego w układzie okresowym gazu szlachetnego. Na powłoce walencyjnej atomy helowców mają 8 elektronów (oktetu), w przypadku helu są to 2 elektrony (dubletu). 

Oktet elektronowy (lub dublet) atomy mogą uzyskać łącząc się z innmi atomami poprzez oddawanie, pobieranie lub uwspólnianie elektronów walencyjnych czyli tworząc wiązania chemiczne.
Wiązanie chemiczne jest to oddziaływanie między łączącymi się atomami.

Wartościowość  - to liczba wiązań chemicznych, które może utworzyć atom. Pierwiastki mogą przyjmować różne wartościowości w zależności od drugiego pierwiastka, z którym się łączą. 


Rodzaje wiązań

Podział wiązań na typy ma charakter formalny - między poszczególnymi typami brak jest wyraźnej granicy:
- wiązanie jonowe
- wiązanie kowalencyjne
- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
- wiązanie koordynacyjne
- wiązanie metaliczne

Oddziaływania międzycząsteczkowe:
- wiązanie wodorowe,
- siły van der Waalsa


O rodzaju wiązania chemicznego na ogół decyduje różnica elektroujemności.
- duża różnica elektroujemności - 1,7 i więcej - przeważa wiązanie jonowe
- mała różnica elektroujemności - 0,4 i mniej - przeważa wiązanie kowalencyjne
- różnica elektroujemności - mniejsza od 1,7 i większa od 0,4  - przeważa wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Uwaga: Różnica elektroujemności nie jest jednoznacznym wyznacznikiem rodzaju wiązania.
Przykłady:
MgS ma wiązanie jonowe a różnica elektroujemności wynosi 1,27 (Mg 1,31, S 2,58).  
HF - wiązanie spolaryzowane ( a nie jonowe, H 2,2,   F 3,98 )

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych- Co to jest energia wiązania - Jak energia wiązania wpływa na reaktywność cząsteczki - Procentowy udział charakteru jonowego wiązania
Copyright 2011-2020Chem24.pl