Powrót

Hemiacetale i acetale

Hemiacetale powstają w reakcji alkoholi z grupą karbonylową w obecności bezwodnego kwasu jako katalizatora (np. stęż. H2SO4, suchy HCl, którym nasyca się alkohol). Są one nietrwałe i w alkoholowym roztworze występują w równowadze z formą karbonylową.
Mechanizm reakcji: addycja nuklofilowa alkoholu do grupy karbonylowej.
hemiacetal otrzymywanie

Hemiacetale w środowisku kwaśnym na ogół są nietrwałe i reagują z alkoholem tworząc acetale.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychTrwałe hemiacetale tworzą cukry. Reakcję otrzymywania acetalu przeprowadza się działając nadmiarem w obecności bezwodnego kwasu. Ketony trudno ulegają analogicznej reakcji - acetale ketonów otrzymuje się . Reakcja ta jest odwracalna w środowisku . Aby otrzymać większą ilość produktu wiąże się wodę za pomocą . W środowisku obojętnym i zasadowym acetale . źródło: Chemia organiczna t.1., R.Morrison, R.Boyd, wyd.II, 1990r.,
Copyright 2011-2021Chem24.pl