Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Izotopy i nuklidy

Izotopy – to zbiory atomów danego pierwiastka, które mają taką samą liczbę protonów a różną liczbę neutronów.
Nuklidy - to zbiory atomów nie różniących się ani liczbą protonów, ani liczbą neutronów.
Każdy izotop jest nuklidem, ale nie każdy nuklid jest izotopem. Nuklidy to pojęcie bardziej ogólne.

Izotopy i nuklidy - zapis symboliczny
 Z AE    (E – symbol dowolnego pierwiastka)

Przykład.
Azot występuje w postaci zbioru nuklidów 14N i zbioru nuklidów 15N.  Oba zbiory są względem siebie izotopami.
Fluor występuje tylko w postaci zbioru nuklidów 19F. Fluor nie ma izotopów.

atomy azotu atomy tlenu atomy fluoru atomy sodu
14N 15N 16O 17O 18O 19F 23Na
nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid
izotop izotop izotop izotop izotop izotop izotop

 

Skład izotopów  - przykłady

Pierwiastek Izotopy Skład jądra
wodór 1H (prot) 1 proton, 0 neutronów
2H lub 2D (deuter) 1 proton i 1 neutron
3H lub 3T (tryt) 1 proton i 2 neutrony
węgiel 611C 6 protonów, 5 neutronów
612C 6 protonów, 6 neutronów
613C 6 protonów, 7 neutronów
614C 6 protonów, 8 neutronów

Średnia masa atomowa 
Większość pierwiastków występujących w przyrodzie jest mieszaniną izotopów. Dlatego masy atomowe są zwykle liczbami ułamkowymi i są podawane w przybliżeniu.
Masa atomowa podana w układzie okresowym jest średnią mas atomowych izotopów z uwzględnieniem ich ilości procentowej.

Przykład
Chlor naturalny stanowi mieszaninę dwóch izotopów:
35Cl o masie at. 35u, jest go ok. 76%
37Cl o masie at. 37u, jest go ok. 24%

Sposób obliczenia średniej masy atomowej chloru:
M Cl = 35u • 0,76 + 37u • 0,24  ≈ 35,45u

0,76 i 0,24 to procenty zapisane w formie dziesiętnej.


(N) Ciekawostki 

Najcięższym znanym pierwiastkiem jest oganesson o liczbie atomowej 118 i liczbie masowej 294. Otrzymano tylko 3 lub 4 atomy tego pierwiastka a jego okres półtrwania wynosi 0,5ms.
Źródło: Wiedza i Życie, nr.8, 2018r

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.