Powrót

Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 3 do 12

 Atomy pierwiastków pierwiastków grup od 3 do 12 mają podpowłokę s zapełnioną 1 lub 2 elektronami (s1, s2) oraz podpowłokę (n-1)d zawierającą od 1 do 10 elektronów (d1−d10).
(N) |(Blok f: to lantanowce i aktynowce - elektrony zapełniają podpowłokę (n-2)f)

Kolejność zapełniania powłok elektronowych:
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f
Elektrony po kolei zapełniają podpowłoki, aż do uzyskania maksymalnej ilości elektronów w podpowłoce. Odstępstwem od tej reguły jest tzw. promocja elektronowa. 

Promocja elektronowa

Zjawisko to występuje wtedy, gdy różnica energii między  poziomami, które wypełniają elektrony jest niewielka, a korzystniejsze energetyczne (obniżenie energii) jest wypełnienie innego orbitalu, niż wynikającego z reguły. Zamiast zapełnić orbital maksymalną ilością elektronów elektron zapełnia kolejny orbital.
W atomach chromu i miedzi różnica energetyczna między orbitalami 4s i 3d jest na tyle mała, że następuje przeskok 1 elektronu z orbitalu 4s na orbital 3d. W ten sposób atomy te uzyskują korzystniejszą energetycznie konfiguracje elektronową. 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZagadnienia - Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 3 do 12 - Konfiguracja elektronowa jonów pierwiastków bloku d - KolejnośÄ‡ zapełniania powłok elektronowych - Promocja elektronowa w atomach pierwiastków bloku d okresu 5 - kiedy występuje i na czym polega. - Elektrony walencyjne atomów pierwiastków bloku d z przykładami - Pełny i skrócony zapis konfiguracji elektronowej wybranych pierwiastków liczba atomowa 21 do 38.
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.