Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Iloczyn jonowy wody

Woda ulega dysocjacji wg równania:
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
Uproszczony zapis: H2O ⇌ H+ + OH

Iloczyn jonowy wody (Kw) - iloczyn stężeń kationów H+ i anionów OH

Kw = cH+ • cOH                   inny zapis: Kw = [H+]• [OH]

Iloczyn jonowy wody rośnie wraz z temperaturą. W zadaniach przyjmuje się jego wartość w temp. 25oC:  Kw = 10−14.
Podobnie, jak pH i pOH dla K również można podawać pK.

 pKw=-log[Kw]=-log[10−14]=14

[H+]• [OH] = 10−14
cH+ =  cOH−  = 10−7 mol/dm3    inny zapis: [H+]=[OH] = 10−7 mol/dm3

Jeżeli wzrasta stężenie jonów H+ to maleje stężenie jonów OH i odwrotnie.
Przykład: jeśli [H+] = 10−3 mol/dm3 to [OH] = 10−11 mol/dm3


pH bardzo rozcieńczonych kwasów i zasad

W przypadku bardzo dużych rozcieńczeń mocnych elektrolitów, gdzie stężenie [H+] lub [OH] pochodzących od elektrolitów jest mniejsze od stężenia tych jonów w wodzie czyli c<10−7mol/dm3 w celu prawidłowego obliczenia pH roztworu należy dodać stężenie jonów [H+] lub [OH] pochodzących od elektrolitu do stężenia tych jonów pochodzących od wody.

Przykład. Obliczyć pH roztworu HCl o stężeniu 10−8 mol/dm3.
[H+]całkowite = CHCl + 10−7 = 10−8 mol/dm3 + 10−7mol/dm3 = 1,1 · 10−7mol/dm3
pH = 6,96

W dużym przybliżeniu można przyjąć, że pH roztworu mocnego elektrolitu, którego stężenie jest mniejsze od 10−7mol/dm3 wynosi 7.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.