Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Tlenki pierwiastków bloku s i p - właściwości i reakcje

Podział tlenków ze względu na charakter

I. Tlenki o charakterze kwasowym
- tworzą je pierwiastki: B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Se, Br, Te, I, Po, At
- np. SO2, SO3, NO2, N2O3, P4O6, P4O10, CO2, ClO2

II. Tlenki o charakterze zasadowym
- tworzą je metale grupy 1. i 2.

III. Tlenki amfoteryczne
- wykazują charakter kwasowy i  zasadowy
- tworzą je pierwiastki: Zn, Be, Al, Ga, Ge, As, In, Sn, Sb, Pb, Bi
np. ZnO, Al2O3, As2O3

IV. Tlenki obojętne
- nie reagują z kwasami , z zasadami, z wodą
- mogą rozpuszczać się w wodzie na zasadzie procesu fizycznego
przykłady: NO, N2O, CO


Reakcje tlenków

Reakcje tlenków zasadowych 
tlenek zasadowy + woda → zasada  (nie wszystkie tlenki zasadowe reagują z wodą)
Na2O + H2O  → 2NaOH
CaO + H2O  → Ca(OH)2

tlenek zasadowy + kwas → sól + woda
Na2O + H2SO4  → Na2SO4 + H2O
CaO + 2HCl  → CaCl2 + H2O

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje z zasadami. Zestawienie schematów: tlenki kwasowe, zasadowe i amfoteryczne. Reakcje tlenków zasadowych z tlenkami kwasowymi. Utlenianie do wyższych tlenków. Pierwiastki połączone z tlenem a układ okresowy. Zastosowanie wybranych tlenków
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.