Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wodór - właściwości i związki

Własności fizyczne wodoru.
Gaz bezbawny, bezwonny, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, lżejszy od powietrza - ma najniższą gęstość spośród pierwiastków (d = 0,08988g/dm3).

Otrzymywanie wodoru w warunkach laboratoryjnych
Reakcje metali aktywniejszych chemicznie od wodoru z kwasami
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Reakcje metali 1. i 2. grupy układu okresowego z wodą
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 

Reakcje wodorków metali 1. i 2. grupy układu okresowego z wodą
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2

Elektroliza wody
2H2O → 2H2 + O2

Otrzymywanie wodoru w przemyśle

Działanie parą wodną na koks (C)
C + H2O — T,→ CO + H2  

Reakcja pary wodnej z metanem
CH4 + H2O — T,,p.→ CO + 3H2  
Powstała mieszanina tlenku węgla(II) z wodorem to gaz syntezowy (gaz wodny) stosowany w przemyśle do syntez chemicznych np. metanolu, etanolu, benzyny syntetycznej.

Wykrywanie wodoru
Zapalone łuczywko wkładamy do naczynia z wodorem - wodór zapala się wybuchowo z charakterystycznym dźwiękiem (zachodzi reakcja wodoru z tlenem).


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcja wodoru z tlenem Reakcja z fluorem, chlorem Reakcje z niemetalami (w podwyższonej temperaturze) Reakcje z metalami I i II grupy układu okresowego  (w podwyższonej temperaturze). Wodorki łatwo reagują z wodą Wodór jako reduktor Zastosowanie wodoru.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.