Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wodór - właściwości i związki

Własności fizyczne wodoru.
Gaz bezbawny, bezwonny, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, lżejszy od powietrza (gęstość = 0,08988g/dm3).

Otrzymywanie wodoru w warunkach laboratoryjnych
Reakcje metali aktywniejszych chemicznie od wodoru z kwasami
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Reakcje wodorków metali I i II grupy układu okresowego z wodą
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2

Reakcje metali I i II grupy układu okresowego z wodą
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 

Elektroliza wody
2H2O → 2H2 + O2

Wykrywanie wodoru
Zapalone łuczywko wkładamy do naczynia z wodorem - wodór zapala się wybuchowo z charakterystycznym dźwiękiem (zachodzi reakcja wodoru z tlenem).

 


 

Reakcje

Wodór w temperaturze pokojowej jest mało aktywnym pierwiastkiem, w podwyższonej temperaturze ulega wielu reakcjom.

Reakcja z tlenem

Wodór jest gazem palnym, spala się niebieskim płomieniem. Jest to reakcja egotermiczna (wydziela się energia na sposób ciepła). Wodór zmieszany z tlenem w stosunku objetościowym 2:1 tworzy tzw. mieszaninę piorunującą, która zapala się wybuchowo. Wodór zmieszany z powietrzem również zapala się wybuchowo.

2H2 + O2 → 2H2O

Reakcja z fluorem, chlorem

H2 + F2 → 2HF fluorowodór
H2 + Cl2 → 2HCl chlorowodór

Reakcje z niemetalami (w podwyższonej temperaturze)

H2 + S → H2S (siarkowodór)
3H2 + N2 ⇌ 2NH3 (amoniak)

Reakcje z metalami I i II grupy układu okresowego  (w podwyższonej temperaturze).
Tworzą się wodorki, w których wodór jest na -I stopniu utlenienia.

Beryl i magnez nie reagują bezpośrednio z wodorem.

2 Na + H2 → 2NaH (wodorek sodu)
Ca + H2 → CaH2 (wodorek wapnia)

Wodorki łatwo reagują z wodą

NaH + H2O → NaOH + H2
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2

Wodór jako reduktor

CuO + H2  —(T.) → Cu + H2O
Fe2O3 + 3H2(T.) → 2Fe + 3H2O  


Zastosowanie wodoru.

− do syntez chemicznych: amoniaku, kwasu solnego
- do utwardzania ciekłych tłuszczów
- w palnikach tlenowo-wodorowych (Daniella), do spawania i cięcia metali o wysokich temperaturach topnienia
- składnik paliw do silników rakietowych

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.