Powrót

Alotropia

Alotropia - występowanie odmian tego samego pierwiastka różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce.

Alotropia węgla

Odmiany alotropowe węgla: grafit, diament, grafen, fulereny, lonsdaleit i inne.

Grafit
Ciemnoszary, nieprzezroczysty,  topi się w bardzo wysokiej temperaturze (3500-4000 st.C).
Ma strukturę warstwową, wiązania między warstwami są słabe i mogą się przesuwać - grafit jest miękki, śliski, może się ścierać.
Wewnątrz warstwy są wiązania kowalencyjne typu σ, między warstwami są słabe, zdelokalizowane wiązania typu π. Dzięki tej delokalizacji  grafit przewodzi prąd elektryczny.
grafit wiązania struktura
Zastosowanie:  tygle ogniotrwałe, klocki hamulcowe, elektrody, suche smary, pręty spowalniające w reaktorach jądrowych.

Diament
Nie przewodzi prądu elektrycznego, dobrze przewodzi ciepło, bardzo twardy, posiada połysk, jest przezroczysty.

Atomy w diamencie są równomiernie rozłożone, mocne wiązania typu sigma mają taką samą długość - każdy atom połączony jest z 4 innymi atomami. Kryształ ma kształt czworościanu foremnego.
alotropia węgla diament struktura

Zastosowanie: noże do cięcia szkła, wiertła, w jubilerstwie (brylanty)

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychFulereny Odkryte (nagroda Nobla 1996 r.) Czarne ciało stałe, metaliczny połysk, własności półprzewodnikowe. z atomów węgla połączonych w kształt zamkniętej, pustej w środku bryły. W przeciwieństwie do diamentu i grafitu . Najbardziej trwałe odmiany to . Najbardziej stabilnym jest C60. wiązania między atomami hybrydyzację sp2. Tworzą 5- lub 6-atomowe pierścienie sprzężone Zastosowanie:  w medycynie: w optyce i elektronice: tworzywa o unikalnych właściwościach: Grafen  Odkryty Nobla 2010 r.) Grafen kryształ grafitu: elektyczności − Zastosowanie:  wyświetlacze dotykowe, baterie słoneczne, dodatek wzmacniający Alotropia tlenu Tlen (ditlen) O2  -   Ozon (tritlen) O3 - promieniowania ultrafioletowego, temp.wrzenia -112,4 st.C. Ozon tlenu promieniowaniem UV i podczas wyładowań elektrycznych wg mechanizmu: 1) O2 → 2O              2) O + O2 → O3 reaktywny chemicznie, łatwo się rozkłada, jest silnym utleniaczem. O3 → O2 + O Model cząsteczki ozonu można przedstawić za pomocą dwóch struktur rezonansowych: Alotropia siarki Siarka rombowa - jednoskośna - Przemiany siarki przy podwyższaniu temperatury:  siarka rombowa siarka stopiona Siarka plastyczna - Kwiat siarczany - Alotropia fosforu. Fosfor biały Fosfor czerwony − Fosfor biały przechodzi w fosfor czerwony Inne odmiany fosforu: fioletowy, czarny.
Copyright 2011-2021Chem24.pl