Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Tlenki pierwiastków bloku d

Charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków

Tlenki
zasadowe amfoteryczne kwasowe
CrO Cr2O3 CrO3
MnO, Mn2O3 MnO2 Mn2O7
Fe2O3    
CuO    
  ZnO  

Tlenki podwójne
Mn3O4 - MnO•Mn2O3   
Fe3O4 - FeO•Fe2O3   

Reakcje z kwasami

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Fe2O3 + 6 H → 2 Fe3+ + 3H2O

CuO +2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
CuO + 2H → 2Cu2+ + H2O
Obserwacje: czarny CuO roztwarza się i powstaje niebieski roztwór.

Cr2O3 + 6 HCl  → 2 CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 6 H → 2 Cr3+ + 3H2O

MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O
MnO + 2H+ → Mn2+ + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 +H2O
ZnO + 2H+→ Zn2+ +H2O

(N) Reakcje MnO2 z kwasami przebiegają wg innego schematu. Sole manganu (IV) są nietrwałe i łatwo ulegają rozkładowi, więc powstaje dodatkowy produkt:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
2MnO2 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + O2 + 2H2O

Reakcje z zasadami

Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2 Na[Cr(OH)4]
Cr2O3 + 2 OH + 3 H2O → 2 [Cr(OH)4]

ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]
ZnO + 2OH + H2O →[Zn(OH)4]2–

Reakcja tlenku chromu(VI) z wodą

Tlenek chromu(VI) roztwarza się w wodzie z utworzeniem kwasu chromowego(VI) lub kwasu dichromowego(VI) w zależności od ilości użytej wody.
CrO3 + H2O → H2CrO4       kwas chromowy (VI)
2CrO3 + H2O → H2Cr2O     kwas dichromowy(VI)

Aluminotermia - proces otrzymywania metali z ich tlenków w reakcji redukcji glinem
3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe
Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr
3Mn3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Mn

Reakcje redukcji węglem lub wodorem
CuO + H2 → Cu + H2O
2CuO + C → 2Cu + CO2
MnO2 + H2 → MnO + H2O
Fe2O3 + C → 2FeO + CO

Reakcje rozkładu
2HgO  → 2Hg + O2
2Ag2O  → 4Ag + O2
6Fe2O3  → 4Fe3O4 + 3O2

Zastosowania wybranych tlenków

ZnO
− dodatek do farb i lakierów
- w kryminalistyce (badanie daktyloskopijne)
- w farmaceutyce (składnik maści, zasypek antybakteryjnych)
- w stomatologii (do tymczasowych wypełnień)

Fe2O3
− pigment do barwienia farb, betonu
- w hutnictwie (proces otrzymywania żelaza)

FeO
− czarny pigment w kosmetyce

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.