Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Rozpuszczalność, stężenie procentowe i molowe

Rodzaje roztworów ze względu na ilość substancji rozpuszczonej

Roztwór nasycony − zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej w danej temperaturze.
Roztwór nienasycony − w roztworze można jeszcze rozpuścić dodatkową ilość substancji w danej temperaturze.
Roztwór przesycony − roztwór w którym znajduje się więcej substancji rozpuszczonej niż w roztworze nasyconym w danej temperaturze.Roztwór przesycony można otrzymać przez ostrożne oziębianie roztworu nasyconego. Jest to układ bardzo niestabilny i wystarczy wstrząs, czy wrzucenie małego kryształka, aby wykrystalizował nadmiar substancji i roztwór stał się nasyconym.

Nasycenie roztworu można zwiększyć: 
- dodając więcej substancji do roztworu
- obniżając temperaturę

Nasycenie roztworu można zmniejszyć:
- podwyższając temperaturę
- dodając więcej rozpuszczalnika  


Rozcieńczanie roztworu → zmniejszanie stężenia roztworu
Roztwór rozcieńczony → roztwór o małym stężeniu
Roztwór stężony → roztwór o dużym stężeniu (niekoniecznie nasycony)

Stężenie roztworu można zwiększyć przez:
- dodanie substancji
- odparowanie rozpuszczalnika

Stężenie roztworu można zmniejszyć przez:
- dodanie rozpuszczalnika 

Rozpuszczanie a roztwarzanie

Rozpuszczanie ⇒ do rozpuszczalnika dodajemy substancję stałą, która się w tym rozpuszczalniku rozpuszcza (przechodzi do roztworu) - powstaje mieszanina, którą można rozdzielić na substancje wyjściowe - jest to proces fizyczny.
Przykład: rozpuszczanie cukru w wodzie.

Roztwarzanie ⇒ przechodzenie substancji stałej do roztworu, połączone z reakcją chemiczną - powstają nowe substancje.
Przykład: do kwasu solnego dodajemy cynk. Cynk roztwarza się w kwasie solnym, powstaje chlorek cynku.
Nie należy mylić procesu rozpuszczania i roztwarzania mimo, że w obu procesach obserwuje się "zanikanie" substancji. 

Rozpuszczalność ⇒ maksymalna liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze. Rozpuszczalność odczytujemy z wykresów rozpuszczalności.

(N) Rozpuszczalność molowa ⇒ maksymalna ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm3 rozpuszczalnika.

UWAGA: Rozpuszczalność dotyczy roztworu nasyconego.
Rozpuszczalność nasycenie roztworu

Rozpuszczalność danej substancji zależy od:
- temperatury
- rodzaju rozpuszczalnika

Zależność rozpuszczalności od temperatury:
- rozpuszczalność ciał stałych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury (na ogół)
- rozpuszczalność gazów maleje wraz ze wzrostem temperatury

Rozpuszczalnosc ciał stałych i gazów

 Ze względu na rozpuszczalność w danej temperaturze substancje dzielimy na
- łatwo rozpuszczalne np. NaCl (36g/100g wody w temp.20oC)
- słabo rozpuszczalne np. PbBr2 (0,85g/100g wody w temp.20oC)
- praktycznie nierozpuszczalne np. AgCl2 (8,9*10−5g/100g wody w temp.20oC)


Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.