Powrót

Odczyn roztworów, pH

 

Odczyn roztworu określa, czy w roztworze jest nadmiar jonów wodoru H+, czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH, czy ich ilość jest taka sama.

Odczyn kwasowy: liczba H+ > liczba OH 
Odczyn obojętny: liczba H+ = liczba OH 
Odczyn zasadowy: liczba H+ < liczba OH  

Miarą kwasowości roztworu jest pH.

Skala pH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
odczyn kwasowy
pH<7
odczyn obojętny
pH=7
odczyn zasadowy
pH>7

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl