Powrót

Promień atomowy

Promień atomowy - połowa odległości między jądrami dwóch sąsiadujacych atomów.

Porównanie rozmiarów atomów w układzie okresowym
Promień atomu dotyczy najbardziej zewnętrznej powłoki elektronowej

W okresie W grupie

Promienie atomów zmniejszają się wraz ze wzrostem liczby atomowej
ponieważ
wzrasta liczba protonów i siła przyciągania elektronów.

Atomy uporządkowane wg rosnącego promienia atomowego w okresie 2:
F, O, N, C, B, Be, Li

Promienie atomów wzrastają wraz ze wzrostem liczby atomowej
ponieważ
wzrasta liczba powłok elektronowych.

Atomy uporządkowane wg rosnącego promienia atomowego w grupie 16:
O, S, Se, Te

 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych(N) Promień jonowy  Promień jonowy dotyczy jonu (kationu lub anionu). Wyznacza się go od środka do atom-anion W grupie Promień jonu ujemnego jest od promienia macierzystego atomu np. promień O2−   promień O Promień jonu dodatniego jest od promienia macierzystego atomu. np. promień Mg2+ promień Mg Spośród dwóch jonów mających taką samą ilość protonów mniejszy promień jonowy ma ten jon, który ma np. promień Fe3+ promień Fe2+ (ten sam ładunek jądra przyciąga mniejszą ilość elektronów, czyli silniej)
Copyright 2011-2021Chem24.pl