Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Koloidy

Układy koloidalne są dwufazowe. W każdym koloidzie można wyróżnić fazę rozproszoną (zdyspergowaną) i fazę rozpraszającą.
Układem koloidalnym może być np. strącony AgCl. Wówczas fazą rozproszoną są duże skupiska cząsteczek strąconego AgCl a fazą rozpraszającą - woda. Następuje tzw. zmętnienie roztworu - cząstki są na tyle małe, że nie opadają na dno naczynia.

Zole

Roztwór koloidalny składający się z cieczy i rozproszonych w niej cząstek ciała stałego nazywa się zolem (zol). W wielu zolach na powierzchni cząstek koloidalnych znajduje się ładunek elektryczny - na powierzchni cząstki absorbują się jony znajdujące się w roztworze. Takie cząstki mogą poruszać się w polu elektrycznym (elektroforeza). Np. cząstki koloidalne As2S3 mają na powierzchni ładunek ujemny a cząstki Fe(OH)3 - dodatni. Cząstki koloidu wzajemnie się odpychają, co utrudnia ich łączenie się w większe grupy i opadanie na dno naczynia w postaci osadu (wytrącanie, czyli koagulacja). Naładowanie cząstek koloidalnych powoduje, że koloid jest stabilny.

Zole liofobowe ("bojące" się cząsteczek rozpuszczalników). Otrzymuje się je metodą dyspersji lub kondensacji a tworzą je duże zespoły cząsteczek. Do tej grupy należą np. zole metali, niektórych wodorotlenków i soli (AgCl, As2S3)

Zole liofilowe ("lubiące" cząsteczki rozpuszczalników). Otrzymuje sie je przez zwykłe rozpuszczenie a tworzą je najczęściej cząsteczki olbrzymy. Cząstki rozproszone posiadają otoczkę z cząsteczek rozpuszczalnika (np.wody), które osłaniają ładunki elektryczne. Do tej grupy należą koloidy utworzone z białek, polisacharydów, mydeł, detergentów, żelatyny, Fe(OH)3, Al(OH)3.

Jeśli fazą rozpraszającą jest woda, wówczas jest to zol hydrofobowy i zol hydrofilowy.Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.