Powrót


Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia stałe: pyły, dymy. Powstają na obszarach przemysłowych, w pobliżu dróg, podczas pożarów.

Zanieczyszczenia gazowe: tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, ozon. Powstają w wyniku spalania paliw, jako produkty uboczne w przemyśle, podczas erupcji wulkanów.

Zanieczyszczenia ciekłe: aerozole, zawieszone w powietrzu drobne kropelki cieczy, w których rozpuszczone są szkodliwe substancje

Efekt cieplarniany.
Gazy obecne w powietrzu zatrzymują ciepło słoneczne, dzięki któremu na powierzchni Ziemi panuje umiarkowana temperatura niezbędna do życia. Jednak działalność człowieka prowadzi do zwiększonej emisji tlenku węgla(IV) i przez to podnosi się średnia temparatura powietrza na Ziemi.
Gazem, który w największym stopniu powoduje efekt cieplarniany jest tlenek węgla(IV) a inne gazy to metan, tlenki azotu, ozon, tlenki siarki.

Ozon
Ozon jest odmianą tlenu. Powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych np. podczas burzy. W dolnych warstwach atmosfery jest gazem szkodliwym dla człowieka. W górnych warstwach atmosfery jest gazem pożytecznym, ponieważ chroni organizmy żywe zatrzymując szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV).
W wyniku działalności człowieka warstwa ozonu zmniejsza się i tworzy się tzw. dziura ozonowa, przez którą przenika więcej promieniowania UV.

Smog
Smog tworzą drobne cząstki stałe (pyły, sadze), na których osiada para wodna wraz z innymi zanieczyszczeniami (tlenkami węgla, siarki, azotu, związkami organicznymi).Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl