Powrót

Układ okresowy pierwiastków

Prawo okresowości
W układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są wg rosnących liczb atomowych a ich własności zmieniają się okresowo.

Grupy
Atomy pierwiastków położonych w tej samej grupie mają taką samą konfigurację zewnętrznych powłok elektronowych.
Zawierają pierwiastki o podobnych własnościach. Atomy tych pierwiastków maja tyle samo elektronów walencyjnych.
Każda grupa posiada nazwę wywodzącą sie od pierwszego pierwiastka w grupie (z wyjątkiem grupy 1).
grupa 1: litowce, grupa 2: berylowce, grupa 3: skandowce, grupa 4: tytanowce itd.
Grupy dzielą się na główne (1-2 i 13-18) oraz poboczne (metali przejściowych).

Okresy  
Atomy pierwiastków znajdujących się w tym samym okresie mają taka samą ilość powłok elektronowych.
Każdy okres rozpoczyna się reaktywnym metalem, W miarę wzrostu liczby atomowej reaktywność i charakter metaliczny maleje i zmienia się w charakter niemetaliczny i ponownie wzrasta reaktywność aż do aktywnego niemetalu. Na końcu każdego okresu znajduje się helowiec - niektywny niemetal.

Po tablicą umieszczone są lantanowce i aktynowce, grupy pierwiastków należące odpowiednio do 6 i 7 okresu, tworzących 14 grup (bez numerów).

Oprócz grup i okresów w układzie okresowym można wyodrębnić bloki konfiguracyjne (energetyczne). Są to zbiory pierwiastków mające taki sam typ podpowłokowej konfiguracji elektronów walencyjnych.

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychUkład okresowy pierwiastków Zagadnienia - Prawo okresowości - Grupy, nazwy grup, okresy, powiązanie z budową atomów - 4 bloki konfiguracyjne, blok s, blok p, blok d - ogólny opis konfiguracji elektronowej w blokach
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.