Powrót

Sztuczne przemiany jądrowe

Promieniotwórczość sztuczna  pochodzi od izotopów otrzymanych sztucznie poprzez bombardowanie ich cząstkami (np. protonami, cząstkami α).

Reakcję taką można przedstawić schematem: a+X→Y+b
lub schematem krótkim: X(a, b)Y
interpretacja: cząstka a w wyniku oddziaływania z jądrem X, daje cząstkę b i jądro Y

Przykład 
24α + 147N → 178O + 11p       147N(α,p)178O
11p + 49Be → 36Li + 24α       49Be(p,α)36Li

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychRozszczepienie jądrowe. Jądrowa reakcja łańcuchowa. Fuzja jądrowa. Pierwiastki superciężkie.
Copyright 2011-2021Chem24.pl