Powrót

Sztuczne przemiany jądrowe

Promieniotwórczość sztuczna  pochodzi od izotopów otrzymanych sztucznie poprzez bombardowanie ich cząstkami (np. protonami, cząstkami α).

Reakcję taką można przedstawić schematem: a+X→Y+b
lub schematem krótkim: X(a, b)Y
interpretacja: cząstka a w wyniku oddziaływania z jądrem X, daje cząstkę b i jądro Y

Przykład 
24α + 147N → 178O + 11p       147N(α,p)178O
11p + 49Be → 36Li + 24α       49Be(p,α)36Li

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZagadnienia - Co to jest promieniotwórczośÄ‡ sztuczna - Rozszczepienie jądrowe - Jądrowa reakcja łańcuchowa - Reakcja jądrowa niekontrolowana - Reakcja jądrowa kontrolowana - Fuzja jądrowa. - Pierwiastki superciężkie - Wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.