Powrót

Moc sprzężonych kwasów i zasad Brønsteda

Mocny kwas jest sprzężony ze słabą zasadą.
Porównując dane tabelaryczne można zauważyć, że Ka HF = 6,8·10−4 a Kb F = 1,5·10−11  oraz Ka CH3COOH = 1,8·10−5 a Kb CH3COO = 5,6·10−10.
Im mocniejszy jest kwas tym łatwiej odłącza proton.

HF + H2O H3O+ + F
CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO
mocny kwas           słaba zasada

Im mocniejszy jest kwas tym słabsza jest sprzężona z nim zasada.
Z danych tabelarycznych wynika, że Ka HF > Ka CH3COOH  a   Kb F < Kb CH3COO.
Kwas HF jest więc mocniejszy niż kwas CH3COOH, więc sprzężona zasada F jest słabsza, niż sprzężona zasada CH3COO.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZachodzi również zasada jest sprzężona ze słabym kwasem. Kb CN– = 1,6·10−5 a Ka HCN = 6,2·10−10  i Kb CO32– = 1,8·10−4 a Ka HCO3– = 5,6·10−11. CN– + H3O+ ⇌ H2O + HCN CO32– + H3O+ ⇌ H2O HCO3– mocna zasada słaby kwas Im mocniejsza słabszy jest sprzężony z nim kwas. Z danych tabelarycznych wynika, że Kb CO32– > Kb CN– . Zasada CO32– jest w zasada CN–, więc sprzężony kwas HCO3– jest słabszy sprzężony kwas HCN.  Porównanie Ka i Kb dla wybranych sprzężonych par kwas-zasada w temp. 25oC Kwas Ka Zasada Kb HF 6,8·10−4 F– 1,5·10−11 CH3COOH 1,8·10−5 CH3COO– 5,6·10−10 H2CO3 4,3·10−7 HCO3– 2,3·10−8 HCN 6,2·10−10 CN– 1,6·10−5 NH4+ 5,6·10−10 NH3 1,8·10−5 HCO3– 5,6·10−11 CO32– 1,8·10−4
Copyright 2011-2020Chem24.pl