Powrót

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe zbudowane są z atomu lub jonu centralnego otoczonego innymi jonami lub cząsteczkami czyli ligandami.  
Atomy (jony) centralne to najczęściej metale grup 3-12  np. Cu2+, Al3+, Zn2+
Ligandami mogą być:
- aniony proste i złożone np. OH , CN , Cl
- elektrycznie obojętne cząsteczki, które zawierają atom posiadający wolną parę elektronową: H2O, NH3

W uproszczeniu liczba ligandów to liczba koordynacyjna. Jest ona charakterystyczna dla danego jonu. Najczęściej przyjmuje wartości 4 lub 6, a czasami 2, 3, 5, 7, 8, 9.

Ligandy przyłączone są do atomu (jonu) centralnego wiązaniami koordynacyjnymi tworzonymi przez ich wolne pary elektronowe.

Zespół atomu (jonu) centralnego i ligandów umieszcza się w nawiasie kwadratowym.

Ładunek jonu kompleksowego jest równy wypadkowej ładunków atomu (jonu) centralnego i ligandów

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrzykłady prostych równań tworzenia jonów kompleksowych, gdy ligandami są jony i cząsteczki obojętne.
Copyright 2011-2020Chem24.pl