Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Budowa atomu, liczba atomowa, liczba masowa.

Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka, która zachowuje jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Struktura atomu ⇒ jądro (ładunek dodatni) i krążące wokół niego elektrony  tworzące tzw. chmurę elektronową (ładunek ujemny).

Masę cząstek, które wchodzą w skład atomów podaje się w atomowych jednostkach masy [u].
1 u = 0,166 • 10−23 g

Niektóre cząstki elementarne

Cząstka Symbol Masa Ładunek elementarny
proton p, p+ ok.1u +1
neutron n, n0 ok.1u 0
elektron e, e 1/1823u −1

Nukleony – cząstki wchodzące w skład jądra: protony, neutrony.

Jądro atomowe:

  • zbudowane jest z protonów i neutronów (nukleonów)
  • skupia w sobie prawie całą masę atomu (ponad 99,9%)
  • ma ładunek dodatni, którego wartość zależy od liczby protonów
  • w jądrach atomowych tego samego pierwiastka jest tyle samo protonów
  • w jądrach atomowych tego samego pierwiastka może być różna ilość neutronów.

Atomy są elektrycznie obojętne, gdyż liczba protonów ( o ładunku +1) jest równa liczbie elektronów (o ładunku -1)

Oddziaływania w atomie
- siły odpychania między elektronami
- siły odpychania między protonami
- siły przyciągania między protonami a elektronami

Pierwiastek ⇒ zbiór atomów, które mają taką samą liczbę protonów w jądrze.
Liczba protonów, jest niepowtarzalną cechą charakterystyczną pierwiastka.

Izotopy – to zbiory atomów danego pierwiastka, które mają taką samą liczbę protonów a różną liczbę neutronów.

Liczba atomowa, liczba masowa

Liczba protonów w jądrze = liczba atomowa (Z)
Liczba protonów, czyli liczba atomowa, jest niepowtarzalną cechą charakterystyczną pierwiastka.

Łączna liczba protonów i neutronów = liczba masowa (A)

Pierwiastek ⇒ zbiór atomów, które mają taką samą liczbę atomową Z.

Uwaga ⇒ Liczba masowa nie jest cechą charakterystyczną pierwiastka, gdyż ten sam pierwiastek może mieć różne liczby masowe (izotopy).

Zapis: Z AE    (E – symbol dowolnego pierwiastka)

Przykład 17 35Cl oznacza, że:
liczba masowa = suma protonów i neutronów = 35 ⇒ liczba neutronów = 35-17 = 18
liczba atomowa = liczba protonów = 17
liczba elektronów w atomie obojętnym = 17

Izotopy mają taką samą liczbę atomową a różną liczbę masową.

Przykłady izotopów

pierwiastek symbol izotopu liczba protonów liczba neutronów liczba elektronów
hel 32He 2 1 2
42He 2 2 2
tlen 168O 8 8 8
178O 8 9 8
188O 8 10 8
krzem 2814Si 14 14 14
2914Si 14 15 14
3014Si 14 16 14

 


(N) Dla zainteresowanych

  • Dla protonu i neutronu przyjmuje się, że mają masę 1u. Jednak w rzeczywistości obie te cząstki różnią się nieznacznie masą mn ≈ 1,008, mp ≈ 1,007
  • Neutron jest cząstką trwałą jeśli znajduje się w jądrze atomu. Poza jądrem swobodny neutron jest cząstką nietrwałą. Jego średni czas życia wynosi ok. 15.min. Rozpada się na proton, elektron i antyneutrino elektronowe.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.