Powrót

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZagadnienia: - Co to jest pierwiastek chemiczny? - Jaka jest struktura atomu? - Symbole cząstek w atomie i ładunki elementarne. - Jak zbudowane jest jądro atomowe? - Jakie są oddziaływania w atomie? - Jednostka masy atomowej u. - Co to są izotopy wraz z przykładami - Jak wyznacza się liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka? - Jak zapisuje się symbole pierwiastków z liczbą atomową i liczbą masową? - Na czym polega defekt masy - Jak działają siły jądrowe --------------------------- Jaką rolę odgrywa jądro atomowe w strukturze atomu? Co porusza się w przestrzeni wokół jądra atomowego? Jakie jednostki służą do określania masy cząstek atomowych? Ile wynosi wartośÄ‡ jednej jednostki masy atomowej w gramach? Co to jest proton, jaki symbol posiada i jaką ma masę? Jakie ładunki posiadają protony i neutrony? Co to jest neutron, jakie symbole posiada i jaką ma masę? Jaką masę ma elektron i jakie ładunki posiada? Dlaczego atom jest elektrycznie obojętny? Jakie ładunki mają protony i elektrony i w jakiej liczbie znajdują się w jądrze atomowym azotu? Z czego jest zbudowane jądro atomowe? Jaką wartośÄ‡ ma ładunek jądra atomowego i od czego zależy? Ile procent masy atomu skupia jądro atomowe? Czym są nukleony? Czym są protony i neutrony? Jakie oddziaływania zachodzą w atomie? Dlaczego siły odpychania między protonami są silniejsze niż siły odpychania między elektronami? Co to jest pierwiastek i czym się charakteryzuje? Dlaczego liczba protonów jest cechą charakterystyczną pierwiastka? Jaki jest związek między liczbą protonów a określeniem pierwiastka? Co to są izotopy i jak się je definiuje? Jaką cechą charakterystyczną każdego pierwiastka jest liczba atomowa? Co to jest liczba masowa i jak się ją oblicza? Dlaczego liczba masowa nie jest cechą charakterystyczną pierwiastka? Jak oznacza się izotopy? Jakie są przykłady izotopów? Jakie pierwiastki nie posiadają izotopów? Co to jest nuklid?
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.