Powrót

Reakcje utleniania-redukcji.

Reakcja utleniania-redukcji  → proces, w którym zachodzi przeniesienie elektronów między atomami związków chemicznych biorących udział w reakcji.

Jak sprawdzić czy reakcja jest reakcją redoks?
Reakcja redoks - to każda reakcja chemiczna, w której zachodzi  zmiana stopnia utlenienia pierwiastków.
Zmiana stopnia utlenienia jest spowodowana pobraniem lub oddaniem elektronów przez atom.

Przykład: czy podane równania przedstawiają reakcje redoks?
W cząsteczkach biorących w niej udział znajdź atomy, które mają inne stopnie utlenienia przed reakcją i po reakcji.
1) 2Ca + O2  → 2CaO
Przed reakcją Ca ma stopień utlenienia 0 (pierwiastek w stanie wolnym) a po reakcji Ca w tlenku wapnia ma stopień utlenienia II.
Ca→ CaII
Przed reakcją O ma stopień utlenienia 0 (pierwiastek w stanie wolnym) a po reakcji O w tlenku wapnia ma stopień utlenienia -II.
O0 → O−II
Jest to reakcja utleniania-redukcji.
 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReduktor-utleniacz, redukcja-utlenianie. Zasada zachowania ładunku. Bilans elektronowy - uzgadnianie współczynników reakcji. Dysproporcjonowanie. Synproporcjonowanie.
Copyright 2011-2021Chem24.pl