Powrót

Mol, masa molowa, objętość molowa

Jednostka masy atomowej

1u = 1/12 masy atomu węgla 12C.
1u = 1,66 •10−24 g
1g = 6,02 •1023 u

Masa atomowa - masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy [u].

Masy atomowe odczytujemy z układu okresowego. Są to najczęścij liczby niecałkowite, gdyż wyrażają one średnią masę atomową - czyli średnią mas atomowych naturalnych odmian izotopowych danego pierwiastka.

Masa cząsteczkowa - masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy [u]. Masę cząsteczkową oblicza się sumując masy atomowe pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki.

 


Mol

Liczbę 6,02 •1023 nazwano liczbą Avogadra (stałą Avogadro).

6,02 •1023  a dokładniej 602 214 076 000 000 000 000 000  to liczba, z którą trudno byłoby wykonywać jakiekolwiek obliczenia.
Po to wprowadzono liczność materii zwaną molem.

1 mol drobin (atomów, cząsteczek, jonów) to w skróconej formie  6,02 •1023 drobin (dokładnie tak, jak 1 tuzin - to 12 sztuk).

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMol, masa molowa objętość molowa, równanie Clapeyrona, stała gazowa
Copyright 2011-2021Chem24.pl