Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Benzen

Węglowodory aromatyczne (areny) - węglowodory o budowie pierścieniowej gdzie między atomami węgla występują wiązania zdelokalizowane.

Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów, najprostszy karbocykliczny węglowodór aromatyczny C6H6.

Budowa cząsteczki benzenu.

1. Cząsteczka benzenu jest płaska - ma kształt sześciokąta foremnego (pierścienia) powstałego z 6 atomów węgla.
2. Wszystkie odległości między atomami węgla sa równe i mają długość pośrednią pomiędzy długością wiązania pojedynczego i podwójnego.

(R) Hybrydyzacja atomów węgla w cząsteczce benzenu

Każdy z 6 atomów węgla ma hybrydyzację sp2 (kąty pomiędzy wiązaniami H–C–C i C−C−C wynoszą 120o).
Zhybrydyzowane orbitale tworzą wiązania σ C−C i C−H. Orbitale p atomów węgla  są prostopadłe do płaszczyzny cząsteczki i tworzą zdelokalizowane wiązanie π.
Chmura elektronów otacza pierścień π po obu stronach płaszczyzny.

Chemia organiczna struktura benzenu

Uproszczony zapis czasteczki benzenu (pierścienia benzenowego):

Benzen chemia LO

Właściwości fizyczne: bezbarwna cieczą o charakterystycznym, ostrym zapachu, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, lepiej w rozpuszczalnikach organicznych, jest dobrym rozpuszczalnikiem dla innych niepolarnych związków chemicznych.

Pochodne benzenu: toluen, ksyleny.


Otrzymywanie benzenu

Trimeryzacja acetylenu w wysokich temp.(500oC) :  3C2H2 → C6H6

trimeryzacja etynu chemia LO


 Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.