Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Alkohole polihydroksylowe

Alkohole polihydroksylowe - alkohole, których czasteczki zawierają dwie lub więcej grup hydroksylowych –OH przy różnych atomach węgla.

Wybrane alkohole polihydroksylowe (*nazwa preferowana IUPAC)

Glikol etanodiol chemia LO   Gliceryna propanotriol chemia LO

 C2H4(OH)2
etano-1,2-diol*
glikol etylenowy, glikol

propano-1,2-diol
glikol propylenowy

 C3H5(OH)3
propano-1,2,3-triol*
glicerol, gliceryna

Własności fizyczne

Glikol: bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku

Glicerol: syropowata ciecz, tłusta w dotyku, bezbarwna lub prawie bezbarwna, przezroczysta, miesza się z wodą i innymi rozpuszczalnikami polarnymi, z rozpuszczalnikami niepolarnymi tworzy emulsje. 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcja charakterystyczna (wykrywanie) alkoholi polihydroksylowych. Dośw. Reakcja glicerolu z wodorotlenkiem miedzi(II) Do roztworu glicerolu dodano zasadę sodową a następnie parę kropel siarczanu(VI) miedzi(II). Obserwacje: nie ulegają takiej reakcji. Jest to reakcja charakterystyczna dla związków mających Wykrywanie alkoholi polihydroksylowych Reakcje z aktywnymi metalami i ich wodorotlenkami Alkohole polihydroksylowe wykazują silniejsze glicerol wykazuje własności kwasowe. (R) Reakcje z kwasami nieorganicznymi Reakcja glicerolu z kwasem azotowym(V) Powstały związek to Odczyn alkoholi polihydroksylowych - obojętny tworzą się wiązania wodorowe.  W cząsteczkach tych jest więcej grup -OH więc wiązań wodorowych również jest więcej. Powoduje to i wrzenia. Zastosowanie. Glikol etylenowy: w płynach niezamarzających w reakcji hydrolizy zasadowej fluorowcopochodnych węglowodorów    Glikol etylenowy - w reakcji utleniania etenu manganianem(VII) potasu w środowisku wodnym wg schematu:   2KMnO4 + 3CH2=CH2 + 4H2O → MnO2 + 2KOH + 3CH2(OH)−CH2(OH)  Glicerol − otrzymuje się jako produkt uboczny w reakcji zmydlania tłuszczy.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.