Powrót

Ketony

 Budowa cząsteczek ketonów

ketony wzór ogólny grupa funkcyjna


Nazwy ketonów (*preferowana nazwa IUPAC)
Tworzy się przez dodanie do części węglowodorowej końcówki -on.

Podaje się numer atomu węgla (lokant) w łańcuchu węglowodorowym, numeruje się tak, aby lokant grupy karbonylowej miał jak najmniejszy numer.

Przykładowe ketony:

propanon chemia LO  butanon chemia LO
propan-2-on*
keton dimetylowy
aceton
butan-2-on*
keton etylowo-metylowy


CH3−CH(CH3)−CH2−CHCl−CO−CH2−CH3  4-chloro-6-metyloheptan-3-on

Aceton - lotna, przezroczysta, bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu , miesza się z wodą, etanolem i innymi ketonami, stosowany jako rozpuszczalnik.

izomery C5H10O
  izomery szkieletowe
 pentan-3-on pentan-2-ol chemia LO  3-metylobutanon chemia LO
 pentan-3-on pentan-2-on  3-metylobutan-2-on
  izomery położenia  

 


 Otrzymywanie ketonów

(R) Utlenianie alkoholi II-rzędowych. Czynnikiem utleniającym może być np. zakwaszony K2Cr2O7 lub CuO.

utlenianie butanolu butanon

 Uwodnienie alkinów w obecności katalizatora (H+, Hg2+)

uwodnienie alkinu matura

 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje ketonów Ketony - nie reagują z odczynnikami w próbach . Reakcje te można wykorzystać do odróżniania aldehydów od ketonów. (R) Uwodornienie (addycja wodoru). Produktami są alkohole reakcji może być np. platyna.    Próba jodoformowa Odczynnik: roztwór jodu w KI (płyn Lugola) + roztwór NaOH Obserwacje: powstaje nierozpuszczalny, wykrywająca ugrupowanie atomów R: alkil, aryl lub H Przykładowe związki reagujące w próbie jodoformowej:    Reakcji tej ulegają - metyloketony - aldehyd -OH przy drugim atomie węgla (jod utlenia alkohol do metyloketonu) Izomery funkcyjne Wzór ogólny ketonów CnH2nO jest identyczny, jak wzór ogólny izomerami funkcyjnymi.   Izomery funkcyjne dla C3H6O    propan-2-on
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.