Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Ketony

 Budowa cząsteczek ketonów

ketony wzór ogólny grupa funkcyjna


Nazwy ketonów tworzy się przez dodanie do części węglowodorowej końcówki -on.

Podaje się numer atomu węgla (lokant) w łańcuchu węglowodorowym, numeruje się tak, aby lokant grupy karbonylowej miał jak najmniejszy numer.

Przykładowe ketony:

propanon chemia LO  butanon chemia LO
propan-2-on
aceton
butan-2-on
etylometyloketon

Aceton - lotna, przezroczysta, bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu , miesza się z wodą, etanolem i innymi ketonami, stosowany jako rozpuszczalnik.

izomery C5H10O
  izomery szkieletowe
 pentan-3-on pentan-2-ol chemia LO  3-metylobutanon chemia LO
 pentan-3-on pentan-2-on  3-metylobutan-2-on
  izomery położenia  

 


 Otrzymywanie ketonów

(R) Utlenianie alkoholi II-rzędowych. Czynnikiem utleniającym może być np. zakwaszony K2Cr2O7 lub CuO.

utlenianie butanolu butanon

 Uwodnienie alkinów w obecności katalizatora (H+, Hg2+)

uwodnienie alkinu matura

 


 

Reakcje ketonów

Ketony nie wykazują własności redukujących - nie reagują z odczynnikami w próbach Tollensa i Trommera. Reakcje te można wykorzystać do odróżniania aldehydów od ketonów.

(R) Uwodornienie (addycja wodoru). Produktami są alkohole II-rzędowe. Katalizatorem w tej reakcji może być np. platyna.

Addycja ketony

 
 


   Próba jodoformowa


Odczynnik:
roztwór jodu w KI (płyn Lugola) + roztwór NaOH

Obserwacje:
powstaje nierozpuszczalny, krystaliczny, żółty osad o charakterystycznym zapachu - jodoform (CHI3).
próba jodoformowa ketony

Jest to reakcja charakterystyczna, wykrywająca ugrupowanie atomów
próba jodoformowa R: alkil, aryl lub H
Przykładowe związki reagujące w próbie jodoformowej:
próba jodoformowa przykłady  

Reakcji tej ulegają
- metyloketony
- aldehyd octowy
- alkohol etylowy (utlenia się do aldehydu octowego)
- alkohole mające grupę -OH przy drugim atomie węgla (jod utlenia alkohol do metyloketonu)

Zobacz reakcję na YouTube: Próba jodoformowa

 


Izomery funkcyjne

Wzór ogólny ketonów CnH2nO jest identyczny, jak wzór ogólny aldehydów - związki te są wobec siebie izomerami funkcyjnymi.

  Izomery funkcyjne dla C3H6O
izomery funkcyjne aldehydy ketony chemia LO  izomery funkcyjne ketony aldehydy chemia matura
 propan-2-on propanal
KETON ALDEHYD

 

 Zobacz doświadczenia na YouTube: Otrzymywanie acetonu i jego własnosci


Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.