Powrót

Kwasy karboksylowe

Grupa funkcyjna: grupa karboksylowa –COOH

Wzór ogólny R–COOH lub Ar–COOH (R - grupa węglowodorowa, Ar - grupa arylowa) 

Nazewnictwo (*nazwa preferowana przez IUPAC)

Nazwy tworzy się z nazw węglowodorów dodając nazwę kwas i końcówkę –owy, bardzo często używa się też nazw zwyczajowych.

kwas metanowy mrówkowy chemia LO kwas etanowy octowy chemia LO kwas propanowy propionowy chemia LO kwas butanowy masłowy chemia LO

 kwas mrówkowy*
metanowy

 kwas octowy*
kwas etanowy

 kwas propanowy*
propionowy

kwas butanowy*
masłowy

 

 kwas benzoesowy chemia LO

kwas benzoesowy*
kwas benzenokarboksylowy

(R) Atom węgla w grupie karboksylowej ma hybrydyzację sp2. Grupa karboksylowa jest płaska i ma kształt trójkata, gdzie C jest atomem centralnym a w narożach trójkąta znajdują się: O, OH, R.

Jeżeli w cząsteczce kwasu występują podstawniki lub wielokrotne wiązanie, wówczas numeruje się atomy węgla - węgiel z grupy karboksylowej zawsze ma lokant 1. Cyfry używa się tylko w nazwach systematycznych.

kwas pent-3-enowy kwas pent-3-enowy
kwas 2-metylobutanowy chemia LO kwas 2-metylobutanowy

 


Własności fizyczne

Cząsteczki kwasów karboksylowych są silnie zasocjowane przez obecność wiązań wodorowych. Większość kwasów występuje w postaci cyklicznych dimerów.

Dimer kwasu octowego dimer kwasu octowego

 

Masz już w sobie przekonanie, że potrzebujesz wsparcia, aby odkryć fascynujący świat chemii, w codziennej nauce i przygotowaniu do matury?

Załóż konto

Zyskaj dostęp do artykułów, które przekształcą skomplikowane zagadnienia chemiczne w zrozumiałe i interesujące treści.

Każdy artykuł, który przeczytasz, zwiększy Twoje zrozumienie i zaciekawienie chemią.

Nie czekaj, zacznij swoją naukową podróż już dziś!

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychCopyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.