Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Estry

Estry - produkty kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.
Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, i powstaje większa cząsteczka produktu głównego oraz małe cząsteczki produktu ubocznego.

Grupa funkcyjna: grupa estrowa  −CO-O−

  Otrzymywanie estrów - reakcja estryfikacji

reakcja estryfikacji

Reakcja jest katalizowana jonami H+. Jest ona odwracalna i osiąga stan równowagi, gdy w mieszaninie znajdują się znaczne ilości wszystkich reagentów. Ten sam jon wodorowy katalizuje reakcję estryfikacji jak i reakcję odwrotną - hydrolizę.


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych(R) Reakcje estryfikacji z kwasami nieorganicznymi H3C−CH2–OH + HNO3 → azotan(V) etylu CH3OH + H2SO4 siarczan(VI) dimetylu) 3CH3OH + H3BO3 → ortoboran trimetylu Hydroliza estrów Reakcja odwrotna to hydroliza (też jest katalizowana jonami H+) Odwracalność reakcji estryfikacji jest jej wadą. Równowagę reakcji można w dużym nadmiarze kwasu i alkoholu lub przez usuwanie jednego z produktów reakcji (np. destylacją). Reakcja hydrolizy kwasowej estru. odwracalną, katalizowaną przez kwas.    Reakcja hydrolizy zasadowej w jej wyniku powstaje anion karboksylanowy, który jest stabilizowany Izomery funkcyjne Estry i kwasy mogą być względem siebie izomerami funkcyjnymi.   Izomery funkcyjne dla C4H8O2    propanian metylu kwas butanowy ESTER KWAS
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.