Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Konfiguracje elektronowe - schematy klatkowe

Poziomy orbitalne przedstawia się z pomocą kwadratów. ( Z przyczyn technicznych przedstawione na portalu kwadraty mają tylko boki)
Podpowłoka s (1 poziom orbitalny) przedstawia się za pomoc kwadratu [  ]
Podpowłoka p (3 poziomy orbitalne) to 3 złączone kwadraty [  |   |  ]
Podpowłoka d (5 poziomów orbitalnych) to 5 złączonych kwdatów [  |  |   |  |  ]

Oznaczanie elektronów za pomocą strzałek

elektrony niesparowane (pojedyncze elektrony) mają takie same orientacje spinów     [ ↑  | ↑   | ↑  ]
elektrony sparowane (pary elektronów) mają różne orientacje spinów     [ ↑↓ |  ↑↓  | ↑↓ ]

Zakaz Pauliego
W  atomie nie może być dwóch elektronów mających identyczne wszystkie liczby kwantowe.
W przypadku zapisu klatkowego nie może być tak: [ ↑↑ ]

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReguła Hunda. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zapisów. Przykłady konfiguracji elektronowej atomów i zapisu klatkowego.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.