Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Stężenie procentowe, stężenie molowe

Stężenie procentowe ⇒ liczba gramów substancji rozpuszczonej, zawartej w 100g roztworu.
Czyli, stężenie x% ⇒ xg substancji znajduje się w 100g roztworu

Przykład: stężenie 5% oznacza, że 5g substancji jest zawarta w 100g roztworu. Skład takiego roztworu: 5g substancji i 95g rozpuszczalnika.

Wzory:

Stężenie procentowe wzór Cp - stężenie procentowe,
ms - masa substancji,
mr - masa roztworu

mr = ms + m rozp.

Masa roztworu to masa substancji rozpuszczonej + masa  rozpuszczalnika

Powiązanie wzorów ze stężeniem procentowym

wzory stężenia procentowe zadania


Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym - czynności:
Sprzęt: waga, zlewka
1. Odważenie określonej ilości substancji.
2. Odważenie określonej ilości rozpuszczalnika
3. Zmieszanie substancji i rozpuszczalnika do całkowitego rozpuszczenia substancji.


Stężenie molowe ⇒ liczba moli substancji rozpuszczonej, zawartej w 1dm3 roztworu.
Czyli, stężenie n mol/dm3 oznacza, że n moli substancji znajduje się w 1dm3 roztworu

Wzór stężenie molowe Cm - stężenie molowe,
n - liczba moli substancji,
Vr - objętość roztworu

Powiązanie wzorów ze stężeniem molowym

mind-map stężenie molowe

Przygotowanie roztworu o okreslonym stężeniu molowym - czynności:
Sprzęt: waga, kolba miarowa o określonej objętości.
1. Odważenie określonej masy substancji.
2. Dodanie substancji do kolby miarowej zawierającej część rozpuszczalnika.
3. Wymieszanie zawartości kolby do całkowitego rozpuszczenia substancji.
4. Uzupełnienie rozpuszczalnika do wysokości kreski na kolbie miarowej.


Przeliczanie stężeń

Przydatne wzory

Wzór przeliczanie stężeń

Cm - stężenie molowe
Cp - stężenie procentowe
d - gęstość roztworu
M - masa molowa substancji rozpuszczonej

Uwaga na jednostki - muszą być jednolite.

 


Mieszanie roztworów

Reguła mieszania roztworów o znanym stężeniu procentowym

Mieszamy  dwa roztwory
1) Roztwór o stężeniu Cp1
2) Roztwór o stężeniu Cp2

Aby otrzymać roztwór o stężeniu Cp należy zmieszać mr1 części masowych roztworu o stężeniu Cp1 i  mr2 części masowych roztworu o stężeniu Cp2

Reguła krzyżowa, czyli prosty algorytm przydatny do obliczeń:

Reguła mieszania krzyżowa

 Gdy roztwór mieszamy z wodą, w miejsce stężenia procentowego wpisuje się 0.

Dla stężeń molowych otrzymujemy części objętościowe

Reguła krzyżowa mieszania roztworów

 


Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.