Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Stężenie procentowe, stężenie molowe

Stężenie procentowe ⇒ liczba gramów substancji rozpuszczonej, zawartej w 100g roztworu.
Czyli, stężenie x% ⇒ xg substancji znajduje się w 100g roztworu

Przykład: stężenie 5% oznacza, że 5g substancji jest zawarta w 100g roztworu. Skład takiego roztworu: 5g substancji i 95g rozpuszczalnika.

Wzory:

Stężenie procentowe wzór Cp - stężenie procentowe,
ms - masa substancji,
mr - masa roztworu

mr = ms + m rozp.

Masa roztworu to masa substancji rozpuszczonej + masa  rozpuszczalnika

Powiązanie wzorów ze stężeniem procentowym

wzory stężenia procentowe zadania


Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym - czynności:
Sprzęt: waga, zlewka
1. Odważenie określonej ilości substancji.
2. Odważenie określonej ilości rozpuszczalnika
3. Zmieszanie substancji i rozpuszczalnika do całkowitego rozpuszczenia substancji.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychStężenie molowe  Cm - stężenie molowe, n - liczba moli substancji, Vr - objętość roztworu Powiązanie wzorów ze stężeniem molowym Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym - czynności: .... Przeliczanie stężeń. Przydatne wzory. Mieszanie roztworów. Reguła mieszania roztworów o znanym stężeniu procentowym Mieszamy  dwa roztwory 1) Roztwór o stężeniu Cp1 2) Roztwór o stężeniu Cp2 Aby otrzymać roztwór o stężeniu Cp należy .... Reguła krzyżowa, czyli prosty algorytm przydatny do obliczeń.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.