Powrót

Amoniak, sole amonowe

Cząsteczka amoniaku ma kształt piramidy trygonalnej. Azot przyjmuje w niej hybrydyzację sp3. Trzy zhybrydyzowane orbitale tworzą wiązania z wodorami, czwarty obsadza wolna para elektronowa.

 amoniak

Własności fizyczne. Gaz bezbarwny, charakterystyczny drażniący zapach, łatwo ulega skropleniu (t.w. -34,5oC), łatwo się rozpuszcza w wodzie (w 0oC w 1 obj. wody rozpuszcza się 1176 obj. amoniaku).

Między atomem N i atomami H istnieje duża różnica elektroujemności (0,84), przez co cząsteczka wykazuje moment dipolowy. Powoduje to asocjację cząsteczek amoniaku w stanie ciekłym. Cząsteczki są polarne i powstają między nimi oddziaływania - tworzą się wiązania wodorowe.

 Amoniak asocjacja

Dobra rozpuszczalność amoniaku w wodzie spowodowana jest obecnością wiązań wodorowych między cząsteczkami amoniaku a cząsteczkami wody.
wiązanie wodorowe woda amoniak
Temperatury wrzenia wodorków azotowców maleją w dół grupy, jednak amoniak wyróżnia się tu stosunkowo wysoką temperaturą wrzenia spowodowaną wiązaniami wodorowymi. Różnica w elektroujemności pozostałych azotowców i wodoru jest niewielka.

wodorek XH3 t.wrz. różnica elektroujemności X−H
NH3 −34,5oC 0,84
PH3 −87,5oC 0
AsH3 −62,4oC 0,2
SbH3 −18,4oC 0,2

Dla zainteresowanych: wzrost t.w. wodorków w dół grupy jest spowodowany wzrostem masy cząsteczkowej.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie amoniaku w przemyśle Amoniak w wodzie Kation amonowy Reakcje amoniaku w roztworach wodnych Sole amonowe
Copyright 2011-2021Chem24.pl