Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Orbitale molekularne

Orbitale molekularne (cząsteczkowe) powstają w wyniku nakładania się orbitali atomowych, które spełniają warunki:
1. Mają porównywalne energie.
2. Mogą nakładać się na siebie, przy czym im większe jest nakładanie, tym wytworzone wiązanie jest silniejsze.
3. Mają taką symetrię względem osi łączącej jądra dwóch atomów.

Cząsteczka wodoru

Dwa orbitale s wodoru nakładają się i powstaje orbital molekularny σs-s. Tworzy się pojedyncze wiązanie σ.

orbital molekularny sigma H2 wodór

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychCząsteczka chlorowodoru HCl Cząsteczka Cl2 Cząsteczka azotu N2 Wiązania σ i π na przykładach Dlaczego nie istnieje cząsteczka helu?
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.