Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) VSEPR - wyznaczanie hybrydyzacji i kształtu cząsteczek.
 

VSEPR (ang. vallence shell electron pair repulsion - tłum.: odpychanie się par elektronowych powłok walencyjnych) - metoda określania kształtu przestrzennego cząsteczek.
Atom centralny - atom dla którego wyznacza się rodzaj hybrydyzacji, otoczony jest innymi atomami lub grupami atomów.
Ligandy - atomy, lub grupy atomów połączone z atomem centralnym.
Wolne pary elektronowe - pary elektronowe nie biorące udziału w wiązaniach chemicznych.
Liczba koordynacyjna - liczba ligandów połączonych z atomem centralnym.
Liczba przestrzenna Lp - suma liczby wiązań z ligandami i wolnych par elektronowych dookoła atomu centralnego. Jest równa liczbie orbitali zhybrydyzowanych LH. 

Wzór na liczbę orbitali zhybrydyzowanych: 

Lp=LH = Lσ + Lwp      gdzie:
LH - liczba hybryd (orbitali zhybrydyzowanych)
Lσ - liczba wiązań sigma (par elektronowych tworzących wiązanie)
Lwp - liczba wolnych par elektronowych atomu centralnego

Można wykorzystywać też inne wzory, jednak liczbę przestrzenną (liczbę hybryd) można odczytać z samego kształtu cząsteczki, bez stosowania wzorów.

liczba hybryd LH hybrydyzacja kształt figury geometrycznej
2 sp liniowy
3 sp2 trójkątny
4 sp3 tetraedryczny

Uwaga: cząsteczka nie zawsze ma kształt taki sam jak orbital. 

 Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.