Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Elektroujemność
 

Elektroujemność to zdolność atomu do przyciągania elektronów w utworzonym wiązaniu.

Różnica w elektroujemności łączących się pierwiastków powoduje polaryzację wiązania. W przypadku bardzo dużej różnicy elektroujemności (np. sód i chlor) następuje przeskok elektronu do bardziej elektroujemnego atomu (chloru).

Rodzaj wiązania między atomami zależy od różnicy elektroujemności pierwiastków, które się łączą.

Skala elektroujemności Paulinga – skala na której uszeregowane są pierwiastki w zależności od elektroujemności.

Najbardziej elektroujemne pierwiastki to niemetale (duża wartość elektroujemności) – mają zdolność do przyłączania elektronów np. Br + 1e → Br

Najmniej elektroujemne pierwiastki to metale (elektrododatnie, mała wartość elektroujemności) – mają zdolność do oddawania elektronów np. Na → Na+ + 1e

Elektroujemność zależy od:

  • liczby protonów w jądrze - im większy ładunek jądra, tym atom silniej przyciąga elektrony
  • odległości elektronów od jądra (promienia atomu) – im mniejszy promień tym elektrony są silniej przyciągane.

Elektroujemność w układzie okresowym.

  • w każdym okresie elektroujemność wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej (wzrasta ładunek jądra, które silniej przyciaga elektrony)
  • w grupach elektroujemność maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej (rośnie promień atomu, większa odległość od jądra, więc słabsze przyciąganie elektronów)
  • niską elektroujemność mają metale
  • wysoką elektroujemność mają niemetale

Elektroujemność w układzie okresowym

Elektroujemność

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.