Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

(R) Hybrydyzacja na przykładach

Hybrydyzacja sp (diagonalna)

W wyniku wymieszania 1 orbitalu s z 1 orbitalem p powstają 2 równocenne orbitale zhybrydyzowane sp.
W przestrzeni ustawione są one liniowo, kąt między nimi wynosi 180o.

hybrydyzacja sp 

 

Atom berylu w cząsteczce BeH2
Aby utworzyć taką cząsteczkę atom berylu musi posiadać 2 niesparowane elektrony
Konfiguracja w stanie podstawowym:
1s22s2                1s[↑↓]  2s[↑↓] 2p[   |   |    ]     wolne orbitale p
W stanie podstawowym atom berylu nie ma niesparowanych elektronów, więc taki atom nie może utworzyć cząsteczki. Konieczne doprowadzenie do stanu wzbudzonego. Po dostarczeniu energii atomowi berylu jeden z elektronów s przechodzi na wolny orbital p.
Konfiguracja w stanie wzbudzonym:
 1s22s12p1        1s[↑↓ ] 2s[↑  ] 2p[↑  |   |    ] .

Gdyby teraz atom berylu utworzył wiązania, okazałoby się, że wiązanie z elektronem s jest inne niż wiązanie z elektronem p (s i p mają różne energie), ponad to orbitale s wodoru "miałyby kłopot" z nałożeniem się na orbital s berylu - w ten sposób cząsteczka BeH2 nie powstanie.

W rzeczywistości w cząsteczce BeH2 oba wiązania są równocenne, sama cząsteczka ma kształt liniowy a atomy wodoru rozmieszczone są na końcach.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychAtomy węgla w cząsteczce C2H2  Hybrydyzacja   sp2 (trygonalna) Atomy węgla w cząsteczce C2H4 Atom boru w cząsteczce BH3 Hybrydyzacja sp3 (tetraedryczna) Atom węgla w metanie CH4 Atom azotu w cząsteczce NH3 Atom tlenu w cząsteczce H2O
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.