Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Izomeria w alkenach

 

1. Izomeria szkieletowa - zasady takie same, jak przy alkanach

2. Izomeria położenia

Dla łańcuchów posiadających więcej niż 3 atomy węgla podaje się miejsce położenia wiązania podwójnego.

Przykład. Penten C5H10.

pent-1-en chemia matura pent−1-en
pent-2-en chemia matura pent−2-en

 


 

Izomeria ci-trans

 Izomeria cis-trans jest to izomeria geometryczna zaliczana do stereoizomerii (struktura trójwymiarowa).

Steroizomery

− taki sam wzór sumaryczny
- atomy w cząsteczkach położone są w tej samej kolejności
- różnią się rozmieszczeniem atomów w przestrzeni

Izomeria cis-trans dotyczy związków zawierających
- wiązanie podwójne
- dwie różne pary podstawników przy jednym atomie węgla.

 W izomerach cis-  podstawniki położone są po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia
cis-1,2-dibromoeten

cis-1,2-dibromoeten chemia matura

W izomerach trans-  podstawniki położone są po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia
trans-1,2-dibromoeten

trans-1,2-dibromoeten chemia LO

Przykład.  Izomery alkenu: but-2-en  CH3−CH=CH–CH3

cis-but-2-en chemia matura trans-but-2-en chemia matura
cis-but-2-en trans-but-2-en

 Reguły pierwszeństwa
1. Atom o większej liczbie atomowej jest ważniejszy (preferowany) od atomu o mniejszej liczbie atomowej.
2. Jeżeli atomy bezpośrednio przyłączone do wiązania podwójnego nie różnią się liczbą atomową należy rozważyć drugie, trzecie i dalsze atomy (licząc od wiązania podwójnego), aż do wystąpienia różnicy.

Przykład. Alken o dłuższym łańcuchu 3-metylopent-2-en

3-metylopent-2-en
 3-metylopent-2-en chemia matura
 cis-3-metylopent-2-en chemia LO  trans-3-metylopent-2-en chemia LO
 cis-3-metylopent-2-en trans-3-metylopent-2-en

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.