Powrót

Glin i jego związki

Własności fizyczne glinu: ciało stałe, metal, barwa srebrzystobiała, dobry przewodnik ciepła i elektryczności

Reakcja z tlenem

W podwyższonej temperaturze glin reaguje z tlenem.
4Al + 3O2 → 2Al2O3
Glin na powietrzu pokrywa się cienką warstwą tlenku (pasywacja), która chroni go przed dalszym działaniem tlenu, wody i rozcieńczonych kwasów.

Reakcja z wodą

Glin w normalnych warunkach jest odporny na działanie wody ze względu na pasywację - powstaje cienka warstwa tlenku glinu, która chroni go przed tą reakcją. Jednak, gdy zostanie ona uszkodzona wówczas reakcja już zachodzi zgodnie z równaniem:
2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2  

Reakcje z niemetalami

2Al + 3S → Al2S3       siarczek glinu
2Al + 3Cl2 → 2AlCl3     chlorek glinu

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje glinu z kwasami i zasadami Reakcja z wodą amoniakalną Redukcja tlenków do metali Tlenek glinu - amfoteryczny charakter Wodorotlenek glinu Termiczny rozkład wodorotlenku glinu Amfoteryczny charakter wodorotlenku glinu
Copyright 2011-2021Chem24.pl