Powrót

(N) Związki kompleksowe (poza podstawą programową LO)

Związki kompleksowe zbudowane są z atomu lub jonu metalu z wolnymi orbitalami d, otoczonego ligandami - jonami lub cząsteczkami z wolną parą elektronów.
Przykład: Co[(NH3)6]3+

27Co = [Ar]3d74s2   Co3+= [Ar]3d6    |↑↓|↑ |↑ |↑ |↑ |3d - niezapełnione orbitale d
Jonem centralnym jest jon Co3+ a ligandami są cząsteczki NH3.

Atom centralny (jon centralny) - akceptor elektronów, kwas Lewisa.
Związki kompleksowe tworzą najczęściej metale grup 3-12. Mają one w swojej powłoce walencyjnej wolne orbitale d, np. Cu2+, Al3+, Zn2+

Ligand - donor elektronów, zasada Lewisa.
Ligandami mogą być
- aniony proste i złożone np. OH , CN , Cl
- elektrycznie obojętne cząsteczki, które zawierają atom posiadający wolną parę elektronową: H2O, NH3

Liczba przyłączonych par elektronowych (najczęściej liczba ligandów) to liczba koordynacyjna. Jest ona charakterystyczna dla danego jonu. Najczęściej przyjmuje wartości 4 lub 6, a czasami 2, 3, 5, 7, 8, 9.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychLiczba koordynacyjna - powiązanie z elektronami. Wiązania koordynacyjne w związkach kompleksowych. Nazewnictwo i tworzenie wzorów związków i jonów kompleksowych.
Copyright 2011-2021Chem24.pl