Powrót

Amidy

Wzór ogólny amidów
pierwszorzędowych drugorzędowych trzeciorzędowych
amidy wzór ogólny

Nazewnictwo (*nazwa preferowana przez IUPAC)

H–CO-NH2 metanoamid, formamid*           CH3−CO-NH2  etanoamid, acetamid*       C6H5−CO-NH2  benzenokarboksyamid, benzamid*  

Dla amidów drugo- i trzeciorzędowych podaje się grupy przy azocie

N-metyloetanoamid
N-metyloetanoamid

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWłaściwości Amidy bardzo dobrze rozpuszczają się z cząsteczkami wody. Ulegają hydrolizie nieodwracalne. Hydroliza kwasowa Hydroliza zasadowa Mocznik*, diamid karbonowy, diamid kwasu węglowego  Mocznik jest pochodną Reakcja biuretowa Ogrzany mocznik przekształca się w biuret (dimocznik). Jest to reakcja a następnie kilka kropel siarczanu(VI) miedzi(II). Biuret w środowisku zasadowym reaguje z jonami Cu2+ tworząc
Copyright 2011-2021Chem24.pl