Powrót

Reaktywność metali

 Metale uporządkowane według malejącej aktywności:    

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe(II) Cd Co Ni Sn Pb Fe(III) H Bi Cu Hg Ag Pd Pt Au

Wypieranie metali z ich soli

Metal bardziej aktywny wypiera (poza niektórymi wyjątkami) metal mniej aktywny z roztworu jego soli.

Zn + CuCl2 (aq) → ZnCl2 (aq) + Cu
Zn0 + Cu2+ → Zn2+ + Cu0
Zn - reduktor,  Cu2+ - utleniacz
ZnCl2 (aq) + Cu → nie zachodzi

Im bardziej na lewo położony jest metal, tym jest silniejszym reduktorem (łatwiej się utlenia).
Im bardziej na prawo położony jest metal (jego kation), tym jest silniejszym utleniaczem (łatwiej się redukuje).

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychLitowce i berylowce (z wyjątkiem Mg i Be)  nie wypierają innych metali z ... Zachodzi tu reakcja z ... prowadząca do otrzymania wodorotlenków. Natomiast Mg i Be mogą ... reagują tylko na gorąco... Na + ZnCl2 (aq) → 2Na + 2H2O → Glin nie wydziela z roztworów metali zawierających jony ... , gdyż ulega .... Metale położone na lewo od wodoru mogą w... Litowce i berylowce 2K + H2O → Mg + H2O → Metale położone przed wodorem ... Mg + 2HCl → Fe + 2HCl → Metale położone za wodorem ... Reagują one z kwasami ... wykazującymi właściwości .... Cu + HCl → 3Cu + 8HNO3 (rozc.) → Cu + 4HNO3 (stęż) → *Niektóre kwasy utleniające: kwas azotowy(V) HNO3 Kwasy nie mające własności utleniających to np.
Copyright 2011-2021Chem24.pl