Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Reaktywność metali

 Metale uporządkowane według malejącej aktywności:    

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe(II) Cd Co Ni Sn Pb Fe(III) H Bi Cu Hg Ag Pd Pt Au

Wypieranie metali z ich soli

Metal bardziej aktywny wypiera (poza niektórymi wyjątkami) metal mniej aktywny z roztworu jego soli.

Zn + CuCl2 (aq) → ZnCl2 (aq) + Cu
Zn0 + Cu2+ → Zn2+ + Cu0
Zn - reduktor,  Cu2+ - utleniacz
ZnCl2 (aq) + Cu → nie zachodzi

Im bardziej na lewo położony jest metal, tym jest silniejszym reduktorem (łatwiej się utlenia).
Im bardziej na prawo położony jest metal (jego kation), tym jest silniejszym utleniaczem (łatwiej się redukuje).

 

Litowce i berylowce (z wyjątkiem Mg i Be)  nie wypierają innych metali z wodnych roztworów. Zachodzi tu reakcja z wodą prowadząca do otrzymania wodorotlenków. Natomiast Mg i Be mogą wypierać inne metale z roztworu, ale w temperaturze pokojowej, gdyż z wodą reagują tylko na gorąco..

Na + ZnCl2 (aq) → nie zachodzi
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Glin nie wydziela z roztworów metali zawierających jony Fe2+, Zn2+, Pb2+ i Cu2+ , gdyż ulega pasywacji (pokrywa się warstewką ochronną swojego tlenku).Metale położone na lewo od wodoru mogą wypierać wodór

Litowce i berylowce reagują z wodą

2K + H2O → 2KOH + H2
Mg + H2O → Mg(OH)2 + H2↑ (reakcja zachodzi na gorąco)

Metale położone przed wodorem wypierają wodór z kwasów.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Metale położone za wodorem nie wypierają wodoru z kwasów. Reagują one z kwasami tlenowymi wykazującymi właściwości utleniające*.

Cu + HCl → reakcja nie zachodzi
3Cu + 8HNO3 (rozc.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2
Cu + 4HNO3 (stęż) → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

*Niektóre kwasy utleniające:
kwas azotowy(V) HNO3
kwas chlorowy(V) HClO3
kwas chlorowy(VII) HNO4
kwas chromowy(VI) H2CrO4
kwas siarkowy(VI) H2SO4 stężony

Kwasy nie mające własności utleniających to np. HCl, H2SO4 rozcieńczony.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.