Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Izomeria w alkanach

Izomeria konstytucyjna (strukturalna)

Występowanie cząsteczek o takim samym wzorze sumarycznym (takim składzie atomów), ale o różnym połączeniu atomów (o różnych wzorach strukturalnych).

Im większa liczba atomów węgla w cząsteczce tym większa możliwa liczba izomerów.

Wśród kliku rodzajów izomerii konstytucyjnej można wyróżnić izomerię szkieletową (łańcuchową). Izomery łańcuchowe różnią się budową łańcucha węglowego.

Przykłady izomerów łańcuchowych pentanu C5H12

n-pentan  n-pentan

2-metylobutan

(izopentan)

izopentan chemia LO matura

2,2-dimetylopropan

(neopentan)

neopentan chemia LO matura

 


Izomeria podstawienia

Jest to izomeria związana z różnym położeniem podstawników

Przykłady izomerów bromobutanu C4H9Br

1-bromobutan 1-bromobutan chemia organiczna matura LO
 2-bromobutan  2-bromobutan chemia matura

 


Stereoizomeria

Atomy połączone są w identycznej kolejności, ale różnią się sposobem rozmieszczenia w przestrzeni.

  Izomeria optyczna

W niektórych cząsteczkach do atomu węgla będącego w stanie hybrydyzacji sp3 mogą być przyłączone 4 różne podstawniki. Taki atom węgla jest asymetryczny C*- stanowi on centrum chiralności. Cząsteczka zawierająca taki atom to cząsteczka chiralna.

2-chlorobutan chemia matura

Cząsteczki chiralne nie mają płaszczyzny symetrii ani środka symetrii. Dla każdej cząsteczki posiadającej centrum chiralności można znaleźć cząsteczkę będącą jej odbiciem lustrzanym, czyli otrzymamy dwa izomery.

Stereoizomery różnią się tylko sposobem ułożenia podstawników wokół centrum asymetrycznego.

izomeria optyczna enancjomery alkany

Izomery nie nakładające się na siebie, będące wzajemnymi odbiciami lustrzanymi to enancjomery. 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.