Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Izomeria w alkanach

Izomeria konstytucyjna (strukturalna)

Występowanie cząsteczek o takim samym wzorze sumarycznym (takim składzie atomów), ale o różnym połączeniu atomów (o różnych wzorach strukturalnych).

Im większa liczba atomów węgla w cząsteczce tym większa możliwa liczba izomerów.

Wśród kliku rodzajów izomerii konstytucyjnej można wyróżnić izomerię szkieletową (łańcuchową). Izomery łańcuchowe różnią się budową łańcucha węglowego.

Przykłady izomerów łańcuchowych pentanu C5H12

n-pentan  n-pentan

2-metylobutan

(izopentan)

izopentan chemia LO matura

2,2-dimetylopropan

(neopentan)

neopentan chemia LO matura

 


Izomeria podstawienia

Jest to izomeria związana z różnym położeniem podstawników

Przykłady izomerów bromobutanu C4H9Br

1-bromobutan 1-bromobutan chemia organiczna matura LO
 2-bromobutan  2-bromobutan chemia matura

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychStereoizomeria Atomy połączone są w identycznej kolejności, ale ...  Izomeria optyczna W niektórych cząsteczkach do atomu węgla będącego w stanie hybrydyzacji sp3 mogą być przyłączone .... Taki atom węgla jest asymetryczny C*− stanowi on .... Cząsteczka zawierająca taki atom to ... Cząsteczki chiralne nie mają ... centrum chiralności można znaleźć cząsteczkę będącą jej odbiciem lustrzanym, czyli otrzymamy dwa izomery. Stereoizomery różnią się tylko ... asymetrycznego. Izomery ... to enancjomery
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.