Powrót

Cynk i jego związki

Reakcje cynku z niemetalami
Zn + S → ZnS
Zn + Cl2 → ZnCl2


Reakcje cynku z kwasami nieutleniającymi

Kwasy nieutleniające np. HCl, rozc. H2SO4, H3PO4, HBr  reagują z cynkiem i wypierają wodór.

Zn + H2SO4(rozc) → ZnSO4 + H2
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Jonowe skrócone: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2
Obserwacje: wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcja z zasadami Gorące roztwory mocnych zasad reagują z cynkiem Zn + 2NaOH + 2H2O →       Tlenek cynku Pod wpływem tlenu z powietrza cynk ... Amfoteryczne własności tlenku cynku Reakcje z kwasami ZnO + H2SO4 → Reakcje z zasadami ZnO + 2NaOH + H2O → Wodorotlenek cynku Otrzymywanie ZnCl2 + 2NaOH → Reakcja z wodą amoniakalną. Zn2+ +2NH3⋅H2O → Wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny Zn(OH)2 + 2HCl → W nadmiarze mocnej zasady powstają tetrahydroksocynkany. Zn(OH)2 + 2OH– → Reakcja z wodą amoniakalną.  Zn(OH)2 + 4NH3·H2O → (N) Reakcje cynku z kwasem azotowym(V)  W reakcji z HNO3 nie powstaje wodór, lecz różne inne produkty w zależności od ... 4Zn + 10HNO3(bardzo rozcieńczony) → Z kolei po podgrzaniu reakcje przebiegają jeszcze inaczej: Zn + 4HNO3(stężony) → W literaturze naukowej jest brak dokładnego opisu zachowania się cynku w kwasach utleniających.  Źródła 1. Doświadczenia z chemii nieorganicznej, B.Lenarcik, Z.Matysikowa, Z.Warnke, PZWS 1972, wyd.1. 2. Chemia nieorganiczna, W.Trzebiatowski, PWN 1979 3. Naukowe rozważania dylematów polskich maturzystów, Scientiae et Didactics, Kraków, 2015 4. Podstawy chemii nieorganicznej T2., A Bielański, PWN, 2002
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.